Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  98
 3. Reviewed
  104
 4. All
  202
 5. Health
Displaying 51 - 98 of 98

This idea can no longer be edited.

Ова идеја више не може да се уређује. Approve this translation

Update idea

Ажурирај идеју Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Дошло је до грешке приликом чувања коментара Approve this translation

(Edited by admin)

(Уредио админ) Approve this translation

Jump to Another Forum

Скочи на други форум Approve this translation

Edit notification settings

Измените подешавања обавештења Approve this translation

1 search result

1 резултата претраге Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Преведи идеје и коментаре Approve this translation

Choose language:

Изабери језик: Approve this translation

X

Икс Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Јесте ли сигурни да желите да избришете прилог? Approve this translation

There was an error during translation

Дошло је до грешке током превођења Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Избриши идеју %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Измените идеју %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Примам ажурирања статуса за повратне информације купца Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

На овој страници нема идеја или коментара Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Увид у сараднике Претплата путем е-поште Approve this translation

Receive monthly email

Примајте месечну е-пошту Approve this translation

This site is restricted, please sign in.

Ова је страница ограничена, молимо пријавите се. Approve this translation

Your request has been cancelled.

Ваш захтев је отказан. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Потврдите своју одлуку да се одјавите од ове идеје. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Потврдите своју одлуку да избришете ову идеју. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Потврдите своју одлуку да објавите ову идеју. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Потврдите своју одлуку да одобрите ову идеју. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Потврдите своју одлуку да ову идеју означите као нежељену пошту. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Потврдите одлуку о затварању ове карте. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Потврдите своју одлуку да обришете ову карту. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Потврдите своју одлуку да ову карту означите као нежељену пошту. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Потврдите своју одлуку да објавите овај коментар. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Потврдите своју одлуку да одобрите овај коментар. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Потврдите своју одлуку да избришете овај коментар. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Потврдите своју одлуку да овај коментар означите као нежељени. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Потврдите одлуку да задржите профил. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Потврдите своју одлуку да се одјавите. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} предложио Approve this translation

%{user} wrote

%{user} написао Approve this translation

Contributor Console

Конзола за сараднике Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Пријавите се да бисте оставили повратне информације Approve this translation

Required consent not provided

Потребна сагласност није дата Approve this translation

Confirm your password

Потврдите лозинку Approve this translation

Create your profile

Креирајте свој профил Approve this translation

Or sign up with email

Или се пријавите путем е -поште Approve this translation

Username (optional)

Корисничко име (опционално) Approve this translation

Job Title (optional)

Назив посла (опционално) Approve this translation

Passwords do not match

Лозинке се не поклапају Approve this translation

SIGN UP

ПРИЈАВИ СЕ Approve this translation

Or sign up with email:

Или се пријавите путем е -поште: Approve this translation

Sign up with:

Пријавите се са: Approve this translation