Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  101
 3. Reviewed
  92
 4. All
  193
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 193

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Нова карта (%{ticket}) Је додељен %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Нови нераспоређен карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Нова карта (%{ticket}) Је примљена. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ова порука је послата са "НЕ Одговори" адресу, %{1:идите овде да бисте оставили коментар.} Approve this translation

Forgot your site

Заборавили сте сајт Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Заборавили сте сајт? Ми вам можемо помоћи! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Овде је листа сајтова које су УсерВоице админ он. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Овде је листа сајтова које УсерВоице имају профил на. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Добродошли у Јузервојс Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} додељен %{ticket_count} Карте за вас. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} додељен %{ticket_count} карте за %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Vaša ideja je spojena: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Ideja spojena Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} preko %{company} Approve this translation

Please confirm your email address

Molimo vas potvrdite vašu email adresu Approve this translation

To password-protect your profile on %{1:name}, %{2:click here to confirm your email address} and follow the instructions.

Da bi lozinkom zaštitili svoj profil na %{1:име,} %{2:kliknite ovde da potvrdite svoju email adresu} i pratite uputstva. Approve this translation

here

овде Approve this translation

ranked

ранкед Approve this translation

only showing first 100

само показује прво 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Заробила %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Виа Тицкет # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Виа %{url} Approve this translation

feedback added

Феедбацк додао Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Идеја ти подржана ( %{idea_link} ) Је спојио са сличном идејом: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Хвала на повратним информацијама. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} глас је враћена. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} гласови су враћени. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Дајте повратне информације о другим идејама} да нам помогну одлучи шта да изгради поред. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Виев алл %{n} догадјај (а) у бровсеру Approve this translation

No activity

Нема активности Approve this translation

Manage your views and notifications

Организујте своје ставове и обавештења Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Можете подесити оно активност желите да примате за сваки од ваших личних ставова. Approve this translation

to

у Approve this translation

Merged in:

Спојио у: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Одјавити са овог гледишта Approve this translation

Your data export is ready

Ваш извоз података је спремна Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Користите следећи Линк (с) да бисте преузели податке: Approve this translation

Click here to visit the forum

Кликните овде да посетите форум Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Хвала на истрагу Јузервојс за %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Идеја сте подржавали је затворен. Approve this translation

An idea you support has been updated

Идеја ли подржавате је ажуриран Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Идеја да пратите је затворен. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Ако желите да престанете да примате ове е-поруке можете уклонити %{link:вашу подршку од ове идеје.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Ако желите да престанете да примате ове е-поруке можете да %{link:одјавите.} Approve this translation

Please reset your password

Молимо, ресетујте вашу лозинку Approve this translation

This link will take you to a page where you can set a new password.

Ова веза ће вас одвести на страницу на којој можете поставити нову лозинку. Approve this translation

Click here to change your password

Кликните овде да бисте променили лозинку Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} вас је позвао на УсерВоице! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Веза испод старије верзије овог извоза је укључена у наставку. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Ако имате било каквих процеса направљених око овога, молимо вас да их ажурирате за рад са новом верзијом изнад. Approve this translation