General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  89
 3. Reviewed
  126
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 201 - 215 of 215

New votes

Нови гласови Approve this translation

Internal status updates

Интерна ажурирања статуса Approve this translation

New NPS®

Нови НПС® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Слање приватних е-маил порука претплатницима на идеју Approve this translation

New idea merges

Нова идеја се спаја Approve this translation

New Idea

Нова идеја Approve this translation

Idea Status Update

Ажурирање статуса идеје Approve this translation

Idea Votes Update

Ажурирање идеје за гласове Approve this translation

Push Idea

Пусх Идеа Approve this translation

must be deleted for merged idea

мора бити обрисано за спајање идеје Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Овај форум је затворен. Више идеја није дозвољено. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Користите тренутни видгет (ака „омнибок,„ ака “тт (тоуцхпоинт тоолкит),„ ака није ваш класични виџет “. Такође откључава НПС® Ратингс карактеристике, које зависе од видгета. Approve this translation

no status

нема Статус Approve this translation

is now %{status}

је сада %{status} Approve this translation

not routable

није усмјериво Approve this translation