General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  83
 3. Reviewed
  130
 4. All
  213
 5. Health
Displaying 201 - 213 of 213

Assign seats by license type.

Додели седишта према типу дозволе. Approve this translation

Support Only

Само подршка Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Морате бити администратор за повратне информације да бисте приступили овоме! Approve this translation

Forum no longer exists

Форум више не постоји Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks smartvote & NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Користите тренутни виџет (ака "омнибок," ака "тт (тоолтип тоуцхпоинт), ака није ваш класични видгет). Такође откључава функције Смартвоте и НПС® Ратингс, које зависе од видгет-а. Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Био си %{action}%{event} обавештења. %{link:Ундо} Approve this translation

Have an idea? Share it!

Имате идеју? Подели! Approve this translation

New suggestions

Нови предлози Approve this translation

Public status updates

Ажурирања јавног статуса Approve this translation

New votes

Нови гласови Approve this translation

Internal status updates

Интерна ажурирања статуса Approve this translation

New NPS®

Нови НПС® Approve this translation

New suggestion merges

Нови предлог се спаја Approve this translation