General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  89
 3. Reviewed
  126
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 215

Advanced management

1 Напредно управљање Approve this translation

Pre-moderation

Preuređivanje Approve this translation

Single Sign-On documentation

1 Документација једноструке пријаве Approve this translation

You don't have access to this.

1 Немате приступ овоме. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

1 Направите свој заштитни знак. Approve this translation

Email must be present.

Email adresa se mora uneti. Approve this translation

Our basic forum

1 Наш основни форум Approve this translation

Restrict access by IP

1 Ограничи приступ по IP адресама Approve this translation

Full custom design

1 Целокупан изглед Approve this translation

you need to have at least one value

1 morate imati bar jednu vrednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Ускоро! Ускладите Јузервојс за рад с програмима на ајфону. Approve this translation

Integration

1 Интеграција Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala vam što ste potvrdili svoju email adresu. Napravite lozinku da biste zaštitili svoj identitet. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 već poseduje pozivnicu Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Адреса вашег Јузервојса Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Доделите приступ приватном форуму целим е-доменима (нпр. *.vasdomen.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Ограничи приступ по е-доменима Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Напредне поставке превара у гласању Approve this translation

ID of Forum

1 ID форума Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

1 Одмах замењује псовке са звездицама (само за енглески). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

1 Nepotvrđeno: Morate potvrditi svoju e-adresu pre nego što možete da primate obaveštenja preko e-pošte. %{resend} Approve this translation

For small groups

1 За мале групе Approve this translation

Respond to ideas

1 Одговори на идеје Approve this translation

Email must be valid.

Email adresa mora biti ispravna. Approve this translation

is an admin

1 je administrator Approve this translation

Lite Design Customization

1 Прилагођење простог изгледа Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Доделите приступ приватном форуму одређеним IP адресама (нпр. ваша унутрашња мрежа). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

1 Nepotvrđeno: Morate potvrditi svoju e-adresu pre nego što možete da primate obaveštenja ili menjate lozinku. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 С лакоћом спојите дупликате идеја. (Гласови из обе идеје се сједињавају.) Approve this translation

Full integration

1 Пуна интеграција Approve this translation

Our best value!

1 Наша најбоља понуда! Approve this translation

updated

1 ažurirano Approve this translation

spam

1 nepoželjno Approve this translation

Customize voting

1 Прилагоди гласање Approve this translation

Domain aliasing

1 Псеудоними домена Approve this translation

White labeled

1 Означено белом етикетом Approve this translation

Private forums

1 Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

1 SSL шифровање Approve this translation

Administrators

Administratori Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Ово је највећи број администратора на форуму за повратне информације и на систему за тикетирање. Approve this translation

Continue reading

Nastavi čitanje Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Ideja je spojena s drugom idejom Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Ideja je duplikat Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Vaš domen alias ( %{host} ) više neće funkcionisati Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Imate više administratora nego što ovaj plan dozvoljava. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Imate više foruma nego što ovaj plan dozvoljava. Approve this translation

Helpdesk

1 Služba za pomoć Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Повратне информације за Фејсбук Approve this translation

Single sign-on

1 Пријава Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Prihvatam uslove %{1:terms of service}a Approve this translation