1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  91
 3. Reviewed
  789
 4. All
  880
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 880

by %{username}

2 od %{username} Approve this translation

started

ve vývoji Approve this translation

anonymous

2 anonymní Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

3 Tento příspěvek je chráněnou stránkou UserVoice. Abyste si tyto příspěvky mohli prohlížet, je třeba se přihlásit na %{url} Approve this translation

[password protected entry]

2 [pro přístup vyžadováno heslo] Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhuji... Approve this translation

Terms of service

2 Smluvní podmínky Approve this translation

an anonymous user

3 anonymní uživatel Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Token pro %{application} byl zneplatněn Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 předplacený plán neobsahuje doménové aliasy Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nepatří k poddoméně Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Toto fórum je již uzavřeno. Další hlasování není možné. Approve this translation

planned

1 v plánu Approve this translation

duplicate

2 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrzení hesla Approve this translation

other

1 ostatní Approve this translation

Avatar

1 Avatar Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

3 Omlouváme se, ale nemůžeme najít žádný účet pro '%{email}'. Approve this translation

Activity

Činnosti Approve this translation

Categories

1 Kateorie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Podněty zákazníku pro %{account_name} Approve this translation

under review

vyhodnocováno Approve this translation

What happens if I run out?

Co se stane, když je všechny vyčerpám? Approve this translation

declined

3 zamítnuto Approve this translation

Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů Approve this translation

Feedback

Zpětná vazba Approve this translation

Your Name

1 Vaše jméno Approve this translation

Remember me

Při příští návštěvě mě přihlašte automaticky Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

3 Děkujeme za potvrzení e-mailové adresy. Approve this translation

Enter your idea

Vložte svůj nápad Approve this translation

Share

1 Sdílet Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

se překládá jako '%{resolves_to}' namísto '%{host}'. Zkontrolujte nastavení DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se nedaří přeložit na IP adresu. Změny záznamů systému DNS se mohou projevit až za 72 hodin. %{link} Approve this translation

Sign up

Registrovat se Approve this translation

You have already confirmed this email.

Tato e-mailová adresa již byla potvrzena. Approve this translation

completed

1 dokončeno Approve this translation

Visit our notifications forum

2 Navštívit naše fórum s oznámeními Approve this translation

Too much email?

Příliš mnoho e-mailů? Approve this translation

How can we improve this email?

1 Jak můžeme tento e-mail vylepšit? Approve this translation

responded

Zodpovězeno Approve this translation

New suggestion

Nový návrh Approve this translation

New note

Nová poznámka Approve this translation

Edit your email notifications

Upravit e-mailová oznámení Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

Označilo %{n} uživatelů Approve this translation

Site

1 Místo Approve this translation

General Settings

Obecná nastavení Approve this translation

Site Design

Design webu Approve this translation

Admins & Moderators

1 Administrátoři a moderátoři Approve this translation

Ideas

Nápady Approve this translation

API

1 API Approve this translation