Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  60
 3. Reviewed
  182
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 242

%{num}

1 %{num} Approve this translation

article

1 článek Approve this translation

articles

články Approve this translation

All Articles

1 Všechny články Approve this translation

%{topic}

1 %{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:votes} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:votes} Approve this translation

vote left!

hlas zbývá Approve this translation

votes left!

hlasy/ů zbývá! Approve this translation

%{current_forum_name}

1 %{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

1 %{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Všechny nápady Approve this translation

article

1 článek Approve this translation

idea

nápad Approve this translation

This idea is %{name}

Tento nápad je %{name} Approve this translation

updated %{date}

1 aktualizováno %{date} Approve this translation

Searching

Vyhledávám Approve this translation

No results.

1 Žádné výsledky. Approve this translation

Clear search results

Odstranit výsledky vyhledávání Approve this translation

idea

nápad Approve this translation

ideas

nápady/ů Approve this translation

Stay signed in

Zůstat přihlášen Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Kliknutím na tento odkaz zůstanete přihlášeni na tomto počítači i po zavření prohlížeče. Approve this translation

Error! Try again.

Došlo k chybě! Zkuste to znovu. Approve this translation

Saving

Ukládám Approve this translation

Saved

Uloženo Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

1 Tento návrh byl převeden na soukromou zprávu určenou pro tým podpory Approve this translation

My feedback

Moje nápady Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Ceníme si vašich názorů! Approve this translation

Change my password

Změna hesla Approve this translation

Passwords must match

1 Hesla se musí shodovat Approve this translation

Your password has been updated

Heslo bylo aktualizováno Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Podívejte se do Doručené pošty a klikněte na odkaz v potvrzovacím e-mailu. %{resend} Approve this translation

Sent!

Odesláno! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Tento nápad čeká na schválení moderátorem Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Omlouváme se, ale nemohli jsme přidat váš nápad, neboť vám již nezbývají žádné hlasy. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

Váš nápad se zpracovává a objeví se zde za malou chvíli Approve this translation

Create Your Profile

Vytvořte si profil Approve this translation

Create your profile to gain access

Vytvořte si profil k získání přístupu Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Po vytvoření profilu vás přesměrujeme na fórum %{name}. Approve this translation

If you already have a profile click %{1:here} to sign in

Pokud již máte profil, klikněte %{1:here} pro přihlášení Approve this translation

Recently updated ideas

1 Aktualizované nápady Approve this translation

Existing idea results

Výsledky stávajících nápadů Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Toto fórum bylo dočasně zablokováno kvůli probíhajícím změnám na účtu. Approve this translation

Feedback forums

Fóra zpětné vazby Approve this translation

Top ideas from the community

Nejlepší komunitní nápady Approve this translation

Feedback and Knowledge Base

Zpětná vazba a Znalostní databáze Approve this translation

No results found

1 Nebyly nalezeny žádné výsledky Approve this translation

You are about to delete your user profile. This cannot be undone!

Chystáte se smazat profil. Pozor, tato operace je nevratná! Approve this translation

Create a password to secure your profile.

Vytvořte heslo a zabezpečte si profil. Approve this translation