Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  60
 3. Reviewed
  182
 4. All
  242
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 242

%{user} shared this idea

%{user} se podělil o tento nápad Approve this translation

Flag idea as inappropriate

Označit nápad jako závadný Approve this translation

%{user} responded

%{user} odpověděl Approve this translation

Show previous admin responses

Zobrazit dřívější reakce od správce Approve this translation

Post comment

Odeslat komentář Approve this translation

Submitting...

Odesílám… Approve this translation

Admin →

Admin → Approve this translation

You're out of votes

Již nemáte dostupné žádné hlasy Approve this translation

Voting has closed

Hlasování již skončilo Approve this translation

Remove votes

Odstranit hlasy Approve this translation

New and returning users may sign in

Noví a vracející se uživatelé se mohou přihlásit Approve this translation

Status updates

Změny stavů Approve this translation

If you see %{image} next to your name it means you either don't have a Gravatar for that email address or it is not rated G. Get one for free at %{link}.

V případě, že vedle svého jména vidíte %{image}, znamená to, že buď k této e-mailové adrese nemáte přiřazen Gravatar nebo není ohodnocen stupněm G. Založte si nový zcela zdarma na %{link}. Approve this translation

generic avatar

obecný avatar Approve this translation

Profile

Profil Approve this translation

edit name

upravit jméno Approve this translation

Your title

Titul Approve this translation

edit title

1 upravit titul Approve this translation

edit email

upravit e-mail Approve this translation

Delete my profile

Smazat profil Approve this translation

Your profile has been deleted!

Váš profil byl smazán! Approve this translation

Thank you!

1 Děkujeme! Approve this translation

Awaiting moderator approval

1 Čeká na schválení moderátorem Approve this translation

edit language

změnit jazyk Approve this translation

Just Now

Právě teď Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Nyní bohužel nemůžete hlasovat. Approve this translation

articles

články Approve this translation

View %{caption}

Zobrazit %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Stáhnout %{caption} Approve this translation

Enter your email address, and then click the forgot password link again.

2 Zadejte svou e-mailovou adresu a znovu klikněte na odkaz „zapomenuté heslo“. Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Omlouváme se, ale váš požadavek jsme nemohli odeslat. Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

'%{title}' bylo sloučeno s tímto nápadem Approve this translation

Back to %{site}

Zpět na %{site} Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

Tento nápad je %{status} - poslední úprava před %{date} Approve this translation

Choose a File

Vyberte soubor Approve this translation

Remove

Odstranit Approve this translation

Remove Attachment

Odstranit přílohu Approve this translation

Please sign in

Prosím, přihlašte se Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Hopla! Vyplňte, prosím, všechna povinná pole, než budete pokračovat. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Hopla! Snažíte se nahrát příliš velký soubor. Přiložte, prosím, menší soubor a zkuste to znovu. Approve this translation

We've sent an email telling you how to create a password.

1 Poslali jsme vám e-mail k vytvoření hesla. Approve this translation

Your profile is unprotected

Váš profil není chráněn Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Zabezpečte svůj profil heslem. Obdržíte potvrzovací e-mail s odkazem na stránku, na které zadáte nové heslo. Approve this translation

Your email is unconfirmed

Vaše e-mailová adresa není ověřena Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Chcete-li vstoupit, musíte svůj profil nejdříve ochránit heslem Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Problémy při komunikaci se serverem. Zkuste to, prosím, znovu. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Musíte přijmout podmínky užívání služby, pokud chcete pokračovat. Approve this translation

Post a new idea

Přidat nový nápad Approve this translation

Idea has been closed

Tento nápad byl uzavřen Approve this translation

private

1 soukromý Approve this translation