Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  58
 3. Reviewed
  133
 4. All
  191
 5. Health
Displaying 151 - 191 of 191

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Tato starší verze exportu nebude k dispozici po 12. prosinci 2016. Approve this translation

Data import

Import dat Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Vaše %{object_type} import dokončen. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 záznam byl úspěšně importován. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} záznamy byly úspěšně importovány. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 záznam se nepodařilo importovat. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} záznamy se nepodařilo importovat. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 záznam byl ignorován po neúspěšném ověření. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} záznamy byly ignorovány po neúspěšném ověření. Approve this translation

Status Update:

Aktualizace stavu: Approve this translation

No captured text.

Žádný zachycený text. Approve this translation

Click

Klikněte na Approve this translation

User erasure and access report

Smazání uživatele a zpráva o přístupu Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Tito uživatelé se z webu uživatele UserVoice odstranili Approve this translation

These users have exported their feedback data

Tito uživatelé exportovali data zpětné vazby Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Je zapotřebí provést další kroky k uložení vašich osobních údajů Approve this translation

Feedback added %{text}

Byla přidána zpětná vazba %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

poskytla zpětnou vazbu %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Pokud chcete smazat profil nebo účet, přečtěte si náš průvodce %{link:zde} . Approve this translation

Internal Status Update:

Aktualizace interního stavu: Approve this translation

Tell us what you think

Řekni nám, co si myslíš Approve this translation

Manage your notifications settings

Spravujte nastavení oznámení Approve this translation

New feedback

Nová zpětná vazba Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 záznam byl úspěšně smazán. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} záznamy byly úspěšně smazány. Approve this translation

Create an account

Vytvořit účet Approve this translation

No profile with this address

Žádný profil s touto adresou Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Nedávno jste požádali o reset hesla: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Zkontrolovali jsme náš systém a profil administrátora s touto e-mailovou adresou není Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Pokud máte na tomto účtu UserVoice profil administrátora, zkontrolujte, zda se přihlašovací e-mailová adresa používá. Je možné, že váš profil administrátora byl nastaven s jiným e-mailem. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Chcete se přihlásit jako admin? Dvakrát zkontrolujte e-mailovou adresu. Je možné, že váš administrátorský profil byl nastaven s jiným e-mailem. Approve this translation

voters

voliči Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Interní stav byl aktualizován na základě nápadu, pro který jste získali zpětnou vazbu od zákazníků. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Interní stav byl aktualizován na základě nápadu, který sledujete. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Zajali jste %{count}%{object_name} pro tento nápad: Approve this translation

piece of feedback

část zpětné vazby Approve this translation

pieces of feedback

kousky zpětné vazby Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Stav byl aktualizován na základě nápadu, pro který jste získali zpětnou vazbu od zákazníků: Approve this translation

Access request to UserVoice

Žádost o přístup k UserVoice Approve this translation

Just want help getting logged into the admin console? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Chcete pouze pomoci s přihlášením do administrátorské konzole? Kontaktujte nás tím, že navštívíte naše Centrum nápovědy, %{1:feedback.uservoice.com} . Zde najdete také užitečné články o naší znalostní bázi a odešlete zpětnou vazbu. Approve this translation

Unsure what could be the issue? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Nejste si jisti, co by mohlo být problémem? Kontaktujte nás tím, že navštívíte naše Centrum nápovědy, %{1:feedback.uservoice.com} . Zde najdete také užitečné články o naší znalostní bázi a odešlete zpětnou vazbu. Approve this translation