Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  58
 3. Reviewed
  133
 4. All
  191
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 191

Data export

3 Export dat Approve this translation

No

1 Ne Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Tuto zprávu dostáváte proto, že sledujete Approve this translation

new comment

nový komentář Approve this translation

new ticket

nový případ Approve this translation

An idea you follow has been updated

Nápad, který sledujete, byl aktualizován Approve this translation

Click here to claim your invitation and create your profile

Chete-li využít pozvánky, kterou jste obdrželi, klikněte zde a vytvořte si svůj profil. Approve this translation

Status update

Aktualizace stavu Approve this translation

new ideas

nové nápady Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

Váše žádost o připojení se k %{name} na %{sitename} byla schválena. Approve this translation

Close

1 Zavřít Approve this translation

Click here to create your admin profile

Klikněte sem pro vytvoření vašeho administrátorského profilu Approve this translation

Re

Odpověď Approve this translation

Reset your password

1 Resetujte si heslo Approve this translation

Admin response

1 Adminova odpověď Approve this translation

On %{date} at %{time} %{from} wrote:

Dne %{date} v %{time} %{from} napsal: Approve this translation

Welcome!

Vítejte! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

Odpověď admina: "%{title}" Approve this translation

Your access request has been denied

2 Váš požadavek k přístupu byl zamítnut Approve this translation

Anonymous

3 Anonym Approve this translation

more

více Approve this translation

New idea

Nový nápad Approve this translation

Delete

Odstranit Approve this translation

Yes

1 Ano Approve this translation

from

od Approve this translation

Mark as Spam

Označit jako spam Approve this translation

powered by UserVoice

provozováno na UserVoice Approve this translation

new idea

nový nápad Approve this translation

new tickets

nové případy Approve this translation

Create a password

2 Vytvořit heslo Approve this translation

This email notification was intended for %{email}

Toto e-mailové upozornění je určeno %{email} Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

Váš účet byl deaktivován a odpovídání na žádosti bylo zakázáno. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Re-activate your account} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Odpovídání na případy bylo zakázáno Approve this translation

Create a password for your profile!

Vytvořte si heslo k vašemu profilu! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Klikněte sem pro přihlášení a přidání hesla Approve this translation

No status

Žádný stav Approve this translation

No Status

Žádný stav Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Tuto zprávu jste odeslali do nekontrolované schránky. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Přes tento odkaz se přihlásíte a dostanete na stránku, na které si můžete nastavit svoje nové heslo. Approve this translation

%{num} ideas imported

převzatých nápadů nápadů: %{num} Approve this translation

Import completed

Import byl dokončen Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} přidal poznámku k případu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odpověděl na případ %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} dostal přiřazen případ %{ticket} ve frontě %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} vám přiřadil případ %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} přiřadil případ %{ticket} uživateli %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} změnil stav případu %{ticket} na Nepřiřazeno. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nový případ (%{ticket}) byl přiřazen do %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Dostali jste přidělen nový případ (%{ticket}). Approve this translation