Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  150
 3. Reviewed
  100
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 250

Please confirm your decision to publish this idea.

Confirma la teva decisió de publicar aquesta idea. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Confirma la teva decisió per aprovar aquesta idea. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Confirmeu la vostra decisió de marcar aquesta idea com a correu brossa. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Confirmeu la vostra decisió de tancar aquest bitllet. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Confirmeu la vostra decisió de suprimir aquest bitllet. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Confirmeu la vostra decisió de marcar aquest bitllet com a correu brossa. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Confirmeu la vostra decisió de publicar aquest comentari. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Confirmeu la vostra decisió d’aprovar aquest comentari. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Confirmeu la vostra decisió de suprimir aquest comentari. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Confirmeu la vostra decisió de marcar aquest comentari com a correu brossa. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Confirmeu la vostra decisió de mantenir el vostre perfil. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Confirma la teva decisió de donar-se de baixa. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} va suggerir Approve this translation

%{user} wrote

%{user} va escriure Approve this translation

Contributor Console

Consola de col·laboradors Approve this translation

We're glad you're here

Ens alegra que estiguis aquí Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Inicieu la sessió per deixar comentaris Approve this translation

Required consent not provided

No es proporciona el consentiment requerit Approve this translation

Confirm your password

Confirmar la contrasenya Approve this translation

Create your profile

Crea el teu perfil Approve this translation

Or sign up with email

O inscriviu-vos amb el correu electrònic Approve this translation

Username (optional)

Nom d'usuari (opcional) Approve this translation

Job Title (optional)

Títol del treball (opcional) Approve this translation

Passwords do not match

Les contrasenyes no coincideixen Approve this translation

SIGN UP

REGISTRA'T Approve this translation

Or sign up with email:

O inscriviu-vos amb el correu electrònic: Approve this translation

Sign up with:

Registra't amb: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

Aquest lloc està restringit. Si us plau, inicieu la sessió. Approve this translation

Idea submission confirmation

Confirmació de presentació de la idea Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

No hem pogut enviar la teva puntuació en aquest moment. Approve this translation

Add your feedback

Afegeix els teus comentaris Approve this translation

Post feedback

Publica comentaris Approve this translation

Submitting feedback as "%{email}"...

S'està enviant comentaris com a "%{email} "... Approve this translation

Not you?

No tu? Approve this translation

We are not currently accepting feedback on this idea.

Actualment no acceptem comentaris sobre aquesta idea. Approve this translation

Your email link has expired, you'll need to log in to complete this action.

El vostre enllaç de correu electrònic ha caducat, haureu d'iniciar sessió per completar aquesta acció. Approve this translation

You must accept the terms of service.

Heu d'acceptar les condicions del servei. Approve this translation

Please enter some feedback.

Introduïu alguns comentaris. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Gràcies pels comentaris. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Hem tingut problemes per processar la vostra sol·licitud, primer proveu d'iniciar la sessió o de crear un compte. Approve this translation

Your email link has expired.

El vostre enllaç de correu electrònic ha caducat. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

No es pot cancel·lar la subscripció a les difusió. Approve this translation

General notifications

Notificacions generals Approve this translation

Requests for feedback

Sol·licituds de comentaris Approve this translation

No existing idea results

No hi ha cap resultat d'idees existents Approve this translation

result found

resultat trobat Approve this translation

results found

resultats trobats Approve this translation

Skip to content

Saltar al contingut Approve this translation

Report

Informeu Approve this translation

Reported

Reportat Approve this translation