Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  75
 3. Reviewed
  79
 4. All
  154
 5. Health
Displaying 51 - 79 of 79

Click here to create your admin profile

Fes click aquí per crear el teu perfil d'administrador Approve this translation

Re

Re Approve this translation

Admin response

Resposta de l'administrador Approve this translation

Welcome!

Benvingut! Approve this translation

Your access request has been denied

2 La teva sol·licitud d'accés ha sigut denegada Approve this translation

Yes

Approve this translation

from

des de Approve this translation

Mark as Spam

Marca com a Spam Approve this translation

powered by UserVoice

funciona amb UserVoice Approve this translation

new idea

nova idea Approve this translation

new tickets

nous tiquets Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

El teu compte ha estat desactivat i no podràs respondre tiquets. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Reactivar el teu compte} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

S'ha desactivat la resposta als casos Approve this translation

No status

Sense estatus Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Has enviat aquest missatge a una bústia de correu sense monitoritzar. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} idees importades Approve this translation

Import completed

Importació completada Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} ha afegit una nota al tiquet %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} ha respost al tiquet %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} ha assignat el tiquet %{ticket} a %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} t'ha assignat el tiquet %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} ha assignat el tiquet %{ticket} a %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} ha deixat el tiquet %{ticket} sense assignar. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Un nou tiquet (%{ticket}) ha estat assignat a %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

T'han assignat un nou tiquet (%{ticket}) Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Un nou tiquet (%{ticket}) ha estat assignat a %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Hem rebut un nou tiquet sense assignar (%{ticket}) Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Hem rebut un nou tiquet (%{ticket}) Approve this translation