Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  73
 3. Reviewed
  70
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 73 of 73

Action required to continue storing your personal information

Es necessita l'acció per continuar emmagatzemant la vostra informació personal Approve this translation

Feedback added %{text}

Comentaris afegits %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Si voleu suprimir un perfil o compte, consulteu la nostra guia %{link:aquí} . Approve this translation

Internal Status Update:

Actualització de l'estat intern: Approve this translation

Manage your notifications settings

Gestioneu la configuració de les notificacions Approve this translation

1 record was successfully deleted.

S'ha suprimit correctament 1 registre. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} s'han eliminat correctament els registres. Approve this translation

voters

votants Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

L’estat intern s’ha actualitzat en una idea per a la qual heu captat comentaris de clients. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

L'estat intern s'ha actualitzat segons una idea que seguiu. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Vau capturar %{count}%{object_name} per aquesta idea: Approve this translation

piece of feedback

un comentari Approve this translation

pieces of feedback

trossos de comentaris Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

L'estat s'ha actualitzat segons una idea que heu captat comentaris del client per: Approve this translation

Access request to UserVoice

Sol·licitud d'accés a UserVoice Approve this translation

turn on images

activa les imatges Approve this translation

Reminder!

Recordatori! Approve this translation

Final Reminder!

Recordatori final Approve this translation

gave feedback about %{url}

va donar comentaris sobre%{url} Approve this translation

gave feedback

va donar comentaris Approve this translation

Hi!

hola! Approve this translation

Your export is now ready to be downloaded. Click the following link(s) to download your export.

La vostra exportació ja està a punt per ser baixada. Feu clic als enllaços següents per descarregar la vostra exportació. Approve this translation

UserVoice Team

Equip UserVoice Approve this translation