Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  182
 2. Needs Review
  0
 3. Reviewed
  79
 4. All
  261
 5. Health
Displaying 51 - 79 of 79

View %{caption}

Ikusi %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

Deskargatu %{caption} Approve this translation

Enter your email address, and then click the forgot password link again.

Sartu zure eposta helbidea eta sakatu pasahitza ahaztuaren lotura berriro. Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Barkatu, ezin izan dugu zure eskaera bidali. Approve this translation

Choose a File

Aukeratu fitxategi bat Approve this translation

Remove

Ezabatu Approve this translation

Remove Attachment

Ezabatu eranskina Approve this translation

We've sent an email telling you how to create a password.

Pasahitza nola sortu azaltzen duen eposta bat bidali dizugu. Approve this translation

Your profile is unprotected

Zure profila ez dago babestuta Approve this translation

Your email is unconfirmed

Zure eposta ez dago egizatatuta Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Zerbitzari komunikazio arazoak! Saiatu berriro. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Erabilera arauak onartu behar dituzu jarraitzeko. Approve this translation

Post a new idea

Igorri ideia berri bat Approve this translation

Idea has been closed

Ideia itxi da Approve this translation

private

pribatua Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

All Articles

Artikulu guztiak Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

All ideas

Ideia guztiak Approve this translation

article

artikulu Approve this translation

idea

ideia Approve this translation

Searching

Bilatzen Approve this translation

No results.

Emaitzik ez. Approve this translation

Clear search results

Garbitu bilaketaren emaitzak Approve this translation

idea

ideia Approve this translation

ideas

ideiak Approve this translation

Error! Try again.

Errorea! Saiatu berriro. Approve this translation

Saving

Gordetzen Approve this translation

Saved

Gordeta Approve this translation