Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  20
 3. Reviewed
  69
 4. All
  89
 5. Health
Displaying 51 - 89 of 89

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Ups! Te üritate laadida faili, mis on liiga suur. Palun lisage väiksem fail ja proovige uuesti. Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Probleemid serveriga. Palun proovi uuesti. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Edasiminekuks on vaja nõustuda kasutustingimustega. Approve this translation

Close window

1 Sulge aken Approve this translation

Post another idea

Lisa veel üks ettepanek Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Teie hääled tagastatakse, kui admin sulgeb ettepanekud Approve this translation

Error! Try again.

1 Viga! Palun proovige uuesti. Approve this translation

Saving

1 Salvestamine Approve this translation

Saved

2 Salvestatud Approve this translation

Passwords must match

1 Paroolid peavad sobima Approve this translation

Your password has been updated

Parool on uuendatud Approve this translation

Sent!

1 Saadetud! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Pange tähele, et olete nüüd välja hääled selles foorumis. Teie häälega tagastatakse, kui teie ideed on suletud admin Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Vabandust, aga sinu ettepanekut ei saa esitada, sest sul pole piisavalt hääli. Approve this translation

I still want to send a message

Ma ikka soovite saata sõnum Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Leidsime %{1:artikleid,} mis võib aidata teil kiiremini kui saata sõnum. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Leidsime, %{1:artikliteks} ja %{2:seotud ideid,} mis aitavad teil kiiremini kui saata sõnum. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Me võtame teiega peagi Approve this translation

Go check your inbox and click on the link in the confirmation email. %{resend}

Mine kontrollida oma postkasti ja klõpsa linki kinnituse meilile. %{resend} Approve this translation

More matches

Rohkem vasteid Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

Uh-oh! Küpsised on keelatud. Juurdepääs tagasisidet foorum otse %{forum_link} või võimaldavad küpsised brauseri seadeid ja värskendage seda lehekülge. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} kohal Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma kommentaari? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Oled sa kindel, et tahad kustutada oma idee? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Kuna teised inimesed toetavad seda mõtet, siis ei saa seda kustutada. Kuid võite kaotada ennast selle idee ja see on seotud "Anonymous" Oled sa kindel, et tahad eemaldada ennast sellest idee? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Leidsime %{1:seotud ideid,} et võiksite kontrollida. Approve this translation

Your password has been reset

Teie parool on lähtestatud Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

Saatsime teile just e-kirja %{email}. Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Parooli loomiseks klikkige lingil, seejärel tulge siia tagasi ja logige sisse. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Oleme teinud muudatusi oma turvalisuse suurendamiseks ja parooli lähtestamiseks. Approve this translation

Required Consent

Nõusolek on kohustuslik Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Nõustun oma e-posti aadressi, nime ja IP-aadressi salvestamisega. Seda teavet ja kogu antud tagasisidet saab kasutada tooteotsuste teavitamiseks ja tootearenduste tutvustamiseks. (Võite loobuda igal ajal.) Approve this translation

Sign in with

Logi sisse Approve this translation

Sign in to give feedback

Tagasiside andmiseks logige sisse Approve this translation

Please enter a valid email address.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress. Approve this translation

Please enter a password.

Palun sisesta parool. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Kas soovite kindlasti oma manuse kustutada? Approve this translation

%{num} voter

%{num} valija Approve this translation

%{num} voters

%{num} valijad Approve this translation