General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  124
 3. Reviewed
  145
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 251 - 269 of 269

It must have at least one lower and one upper case character

Sellel peab olema vähemalt üks väike ja üks suur täht Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

See vajab vähemalt ühte sümbolit ($,!, @, _, *Jne) Approve this translation

Password must include one number or more

Parool peab sisaldama ühte või enamat numbrit Approve this translation

Verify Email

Kinnita e -post Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Enne parooli lähtestamist peame teie e -posti kinnitama Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Enne konto loomist peame esmalt teie e -posti kinnitama Approve this translation

First things first!

Esimesed asjad kõigepealt! Approve this translation

Create Account

Loo konto Approve this translation

Let\'s create your account!

Loome teie konto! Approve this translation

Please enter a valid password.

Sisestage kehtiv parool. Approve this translation

Passwords must match.

Salasõnad peavad kattuma. Approve this translation

Go to login

Minge sisselogimiseks Approve this translation

Go to settings

Minge seadete juurde Approve this translation

Current Password

Praegune salasõna Approve this translation

Reset Password

Lähtesta parool Approve this translation

Show more login options

Kuva rohkem sisselogimisvalikuid Approve this translation

Show fewer login options

Kuva vähem sisselogimisvalikuid Approve this translation

New here?

Uus siin? Approve this translation

Forgot Password?

Unustasid parooli? Approve this translation