General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  153
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 251 - 282 of 282

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Kasutage praegust vidinat (teise nimega "omnikastike", teise nimega "tt (puutepunkti tööriistakomplekt)", teise nimega mitte oma klassikalist vidinat). Vabastab ka vidinast sõltuvad NPS® hinnangute funktsioonid. Approve this translation

no status

1 staatuseta Approve this translation

is now %{status}

1 on nüüd %{status} Approve this translation

not routable

pole juhitav Approve this translation

Something went wrong!

Midagi läks valesti! Approve this translation

Display name (optional)

Kuvatav nimi (valikuline) Approve this translation

Hooray!

Hurraa! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Oled sees ja paned oma lehe valmis. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Sisselogimiseks on vaja juurdepääsu küpsistele. Värskendage oma privaatsusseadeid saidiülese jälgimise lubamiseks või proovige kasutada mõnda muud brauserit. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Teil pole selle sisu juurde pääsemiseks vajalikke õigusi. Approve this translation

Sign in required to continue

Jätkamiseks on vaja sisse logida Approve this translation

Remember Me

Mäleta mind Approve this translation

Please enter your password.

Palun sisesta oma salasõna. Approve this translation

Create Password

Loo salasõna Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Parool peab sisaldama vähemalt 8 tähemärki Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Sellel peab olema vähemalt üks väike ja üks suur täht Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

See vajab vähemalt ühte sümbolit ($,!, @, _, *Jne) Approve this translation

Password must include one number or more

Parool peab sisaldama ühte või enamat numbrit Approve this translation

Verify Email

Kinnita e -post Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Enne parooli lähtestamist peame teie e -posti kinnitama Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Enne konto loomist peame esmalt teie e -posti kinnitama Approve this translation

First things first!

Esimesed asjad kõigepealt! Approve this translation

Create Account

Loo konto Approve this translation

Let\'s create your account!

Loome teie konto! Approve this translation

Please enter a valid password.

Sisestage kehtiv parool. Approve this translation

Passwords must match.

Salasõnad peavad kattuma. Approve this translation

Go to login

Minge sisselogimiseks Approve this translation

Go to settings

Minge seadete juurde Approve this translation

Current Password

Praegune salasõna Approve this translation

Reset Password

Lähtesta parool Approve this translation

Show more login options

Kuva rohkem sisselogimisvalikuid Approve this translation

Show fewer login options

Kuva vähem sisselogimisvalikuid Approve this translation