General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  147
 3. Reviewed
  112
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 112

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

1 Категорије вам помажу да сврстате идеје унутар форумâ. Корисници могу да изаберу у којој категорији њихова идеја припада. Approve this translation

Profanity filter

Филтер за вулгарности Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Обједините Јузервојс директно с вашим сајтом. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} није доступан на вашем текућем плану. Approve this translation

all values need to be unique

1 све вредности морају бити јединствене Approve this translation

Merge ideas

Обједини идеје Approve this translation

Unassigned

1 Недодељено Approve this translation

%{num} votes

1 %{num} гласа Approve this translation

Pre-moderation

Прелиминарна модерација Approve this translation

You don't have access to this.

1 Немате приступ овоме. Approve this translation

Email must be present.

Морате да унесете имејл. Approve this translation

Restrict access by IP

1 Ограничи приступ по IP адресама Approve this translation

Full custom design

1 Целокупан изглед Approve this translation

you need to have at least one value

1 морате имати бар једну вредност Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

1 Ускоро! Ускладите Јузервојс за рад с програмима на ајфону. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

1 Хвала вам што сте потврдили своју е-адресу. Направите лозинку да бисте заштитили свој идентитет. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 већ поседује позивницу Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

1 Доделите приступ приватном форуму целим е-доменима (нпр. *.vasdomen.com). Approve this translation

Custom Fields

1 Прилагођена поља Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Ограничи приступ по е-доменима Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Напредне поставке превара у гласању Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

1 Одмах замењује псовке са звездицама (само за енглески). Approve this translation

Channel

1 Канал Approve this translation

Respond to ideas

1 Одговори на идеје Approve this translation

Email must be valid.

1 Е-адреса мора бити исправна. Approve this translation

is an admin

1 је администратор Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

1 Доделите приступ приватном форуму одређеним IP адресама (нпр. ваша унутрашња мрежа). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

1 С лакоћом спојите дупликате идеја. (Гласови из обе идеје се сједињавају.) Approve this translation

spam

1 непожељно Approve this translation

more

1 више Approve this translation

Merged

1 Спојено Approve this translation

Customize voting

1 Прилагоди гласање Approve this translation

Domain aliasing

1 Псеудоними домена Approve this translation

White labeled

1 Означено белом етикетом Approve this translation

Private forums

1 Приватни форуми Approve this translation

SSL encryption

1 SSL шифровање Approve this translation

ideas

1 идеја Approve this translation

or

1 или Approve this translation

Terms of Service

Услови коришћења Approve this translation

Administrators

1 Администратори Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

1 Ово је највећи број администратора на форуму за повратне информације и на систему за тикетирање. Approve this translation

Continue reading

Настави читање Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Идеја је спојена с другом идејом Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Идеја је дупликат Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Повратне информације за Фејсбук Approve this translation

Single sign-on

1 Пријава Approve this translation

Your name

1 Име Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Прихватам услове %{1:terms of service}а Approve this translation

Set a new password

1 Постави нову лозинку Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 Истрошили сте гласове на овом форуму. Approve this translation