General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  152
 3. Reviewed
  130
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 130

started

1 започето Approve this translation

Sign in

1 Пријава Approve this translation

[password protected entry]

1 (унос заштићен лозинком) Approve this translation

I suggest you ...

1 Предлажем вам… Approve this translation

Terms of service

1 Правилник Approve this translation

an anonymous user

1 анониман корисник Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 претплатни план не укључује име домена Approve this translation

Cancel

1 Откажи Approve this translation

Confirm Password

1 Потврди лозинку Approve this translation

does not belong to subdomain

1 не припада поддомену Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Овај форум је затворен. Гласање није могуће. Approve this translation

planned

1 планирано Approve this translation

duplicate

1 дупликат Approve this translation

Password confirmation

1 Потврда лозинке Approve this translation

other

1 друго Approve this translation

Activity

1 Активност Approve this translation

White Labeled

2 Означено белом етикетом Approve this translation

Forums

1 Форуми Approve this translation

Categories

1 Категорије Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Повратне информације за %{account_name} Approve this translation

under review

1 прегледа се Approve this translation

declined

1 одбијено Approve this translation

Domain Aliasing

2 Псеудоними домена Approve this translation

Feedback

1 Повратна информација Approve this translation

Password

1 Лозинка Approve this translation

Remember me

1 Запамти ме Approve this translation

Enter your idea

1 Упишите своју идеју Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 решава „%{resolves_to}“ уместо „%{host}“. Проверите DNS поставке. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 не решава. Може потрајати и до 72 часа како би ваше DNS поставке ступиле на снагу. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Отвори налог Approve this translation

Change Password

1 Промени лозинку Approve this translation

completed

1 завршено Approve this translation

Site

1 Сајт Approve this translation

upgrade

1 догради Approve this translation

Moderation

1 Уређивање Approve this translation

Loading

1 Учитавање Approve this translation

Open

1 Отворено Approve this translation

Custom

1 Прилагођено Approve this translation

Single Sign-On

1 Једнострука пријава Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Поставите форум на свој домен (нпр. predlozi.vasdomen.com). Задржава искуство марке и додаје вредност SEO стављањем прилагођеног садржаја на домен. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Корисници могу да прелазе с вашег сајта на Јузервојс без икаквог учлањења. Ово умногоме смањује баријеру у давању повратних информација. Кориснички профили и сличице се могу објединити у Јузервојс ради бољег доживљаја. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Сваком гласачу се додељује десет гласова по форуму. Ово приморава људе да се добро усредсреде за које ће идеје гласати, а то доприноси квалитетнијој повратној информацији. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 О неким стварима је најбоље разговарати приватно. Форум можете ограничити путем е-адресе, е-домена или једноструке пријаве. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Потрошачи и не морају да знају да су напустили ваш сајт. Подесите дизајн Јузервојса (заглавље, подножје и CSS) тако да се поклапа с постојећим изгледом. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Поставке подршке које укључују двадесетчетворочасовно управљање налогом. Approve this translation

Private Forums

1 Приватни форуми Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 Већина налога има један форум за опште идеје, а касније се праве додатни форуми за лакше комуницирање корисника с унутрашњим тимом. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL шифровање штити ваше податке. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Све алатке за слушање, одговарање и мерење осећања растуће публике. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Додаје зрнасту контролу о томе како препознавач превара ради. Approve this translation