General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  155
 3. Reviewed
  114
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 155

Required Consent

Потребна сагласност Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Био си %{action}%{event} обавештења. %{link:Ундо} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Слажем се са складиштењем моје е-адресе, имена и ИП адресе. Ове информације и све повратне информације које пружам могу се користити за информирање одлука о производима и обавјештавање о ажурирањима производа. (Можете се у било ком тренутку одјавити). Approve this translation

New Password

Нова лозинка Approve this translation

New feedback

Нове повратне информације Approve this translation

Create an account

Направи налог Approve this translation

Please enter a valid email address.

Унесите исправну е-маил адресу. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Имате идеју? Подели! Approve this translation

Public status updates

Ажурирања јавног статуса Approve this translation

New votes

Нови гласови Approve this translation

Internal status updates

Интерна ажурирања статуса Approve this translation

New NPS®

Нови НПС® Approve this translation

%{num} voter

%{num} бирач Approve this translation

%{num} voters

%{num} гласача Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Слање приватних е-маил порука претплатницима на идеју Approve this translation

New idea merges

Нова идеја се спаја Approve this translation

New Idea

Нова идеја Approve this translation

Idea Status Update

Ажурирање статуса идеје Approve this translation

Idea Votes Update

Ажурирање идеје за гласове Approve this translation

Push Idea

Пусх Идеа Approve this translation

must be deleted for merged idea

мора бити обрисано за спајање идеје Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Овај форум је затворен. Више идеја није дозвољено. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Користите тренутни видгет (ака „омнибок,„ ака “тт (тоуцхпоинт тоолкит),„ ака није ваш класични виџет “. Такође откључава НПС® Ратингс карактеристике, које зависе од видгета. Approve this translation

no status

нема Статус Approve this translation

not routable

није усмјериво Approve this translation

Something went wrong!

Нешто није у реду! Approve this translation

Display name (optional)

Приказани назив (опционално) Approve this translation

Hooray!

Ура! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ушли сте, припремате своју страницу. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Приступ колачићима је потребан да бисте се пријавили. Ажурирајте поставке приватности да бисте омогућили праћење више локација или покушајте да користите други прегледач. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Немате потребне дозволе за приступ овом садржају. Approve this translation

Sign in required to continue

Да бисте наставили, потребна је пријава Approve this translation

Remember Me

Сети ме се Approve this translation

Please enter your password.

Молим вас унесите вашу шифру. Approve this translation

Create Password

Направите лозинку Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Лозинка захтева најмање 8 знакова Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Мора имати најмање један мали и један велика слова Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Потребан је најмање један симбол ($,!, @, _, *Итд.) Approve this translation

Password must include one number or more

Лозинка мора да садржи један или више бројева Approve this translation

Verify Email

потврди мејл Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Пре ресетовања лозинке морамо прво да верификујемо вашу е -пошту Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Морамо прво да верификујемо вашу е -пошту пре него што отворимо ваш налог Approve this translation

First things first!

Идемо редом! Approve this translation

Create Account

Региструј се Approve this translation

Let\'s create your account!

Хајде да направимо ваш налог! Approve this translation

Please enter a valid password.

Молимо Вас да унесете исправну лозинку. Approve this translation

Passwords must match.

Шифре морају да се подударају. Approve this translation

Go to login

Идите на пријаву Approve this translation

Go to settings

Идите на Подешавања Approve this translation

Current Password

Тренутна лозинка Approve this translation