General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  152
 3. Reviewed
  130
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 282

Additional admins will be locked out of the admin console.

Додатни администратори ће бити закључане из админ конзоли. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Пријавите се на УсерВоице Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Крајњи корисници ће бити искључени из било каквих додатних форумима. Approve this translation

View this user in Inspector

Погледај овај корисник инспектора у Approve this translation

All tickets

Све карте Approve this translation

Support Queues

Подршка Низови Approve this translation

Agents

Агенти Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Ви добијате ову поруку јер сте се пријавили на %{queue} Подршка Куеуе Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Ви добијате ову поруку јер сте изабрали да се обавештени карата који су вам додељени Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Ви добијате ову поруку јер сте се пријавили на Нераспоређени сетови података карата Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Ви добијате ову поруку јер сте се пријавили на ову карту Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Ви добијате ову поруку јер сте изабрали да се обавештени о свим новим карата Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Престали да примате е-поруке за карте додељене %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Одјавите се са овог картом Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Престали да примате е-поруке за Нераспоређени сетови података карата Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Престали да примате е-поруке за све нове карата Approve this translation

Just now

Управо сада Approve this translation

%{time} min

%{time} мин Approve this translation

Yesterday

Јуче Approve this translation

Your Own

Ваш Сопствени Approve this translation

Welcome Email

Добродошли маил Approve this translation

(select)

(Селецт) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Дајте повратне информације и контакте подршку Approve this translation

Give feedback only

Дајте повратне информације само Approve this translation

Contact support only

Контакт подржавају само Approve this translation

Agent

Агент Approve this translation

Queue

Ред Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Ваш прилагођени ХТМЛ и ЦСС се вратите на подразумеване. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Крајњи корисници ће бити искључени из својих приватних форумима. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Ваш админ дозволе ће бити онемогућен. Сви администратори ће имати приступ свим компонентама. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Имате више прилагођена поља него овај план омогућава. Уклоните неке да деградира. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

Овај план не укључује редове подршке. Уклоните своје тренутне редове да уназадити. Approve this translation

Is

Да ли је Approve this translation

Is not

Зар Approve this translation

Between

Између Approve this translation

Greater Than

Веће од Approve this translation

Less Than

Мање од Approve this translation

Today

Данас Approve this translation

You must select a value.

Морате да изаберете вредност. Approve this translation

Add Cc recipient

Додај Цц примаоца Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Нови Тикет Админ Одговор Approve this translation

Custom statuses

Прилагођени статуси Approve this translation

New ideas

Нове идеје Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Опозивање се од ове карте Approve this translation

Push Ticket

Пусх Тицкет Approve this translation

The title is too short.

Наслов је сувише кратак. Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Коментар текст %{num} знакова је предугачак. Максимално је %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Е-маил домен у различитим поддомена. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Е-маил не може да одговара емаил адресу подршку заступника Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Сакриј похвала, праћење пиксела и било шта друго што би указивало да улазница није лично е-маил. Approve this translation