Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  62
 3. Reviewed
  81
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 62 of 62

piece of feedback

kos povratnih informacij Approve this translation

pieces of feedback

koščki povratnih informacij Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Stanje je bilo posodobljeno na ideji, za katero ste ujeli povratne informacije strank: Approve this translation

Access request to UserVoice

Zahteva za dostop do UserVoice Approve this translation

turn on images

vklopite slike Approve this translation

Reminder!

Opomnik! Approve this translation

Final Reminder!

Končni opomnik! Approve this translation

gave feedback about %{url}

podal povratne informacije o%{url} Approve this translation

gave feedback

podal povratne informacije Approve this translation

Hi!

Živjo! Approve this translation

Your export is now ready to be downloaded. Click the following link(s) to download your export.

Vaš izvoz je zdaj pripravljen za prenos. Kliknite naslednje povezave, da prenesete izvoz. Approve this translation

UserVoice Team

Ekipa UserVoice Approve this translation