Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  62
 3. Reviewed
  83
 4. All
  145
 5. Health
Displaying 101 - 145 of 145

An idea you supported has been closed.

Ideja ste pomagali je bil zaprt. Approve this translation

An idea you support has been updated

Ideja podpirate je posodobljen Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Ideja slediš je bil zaprt. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Če bi želeli več prejemati e-poštna sporočila lahko %{link:odstranite vašo podporo od te ideje.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Če bi želeli več prejemati e-poštna sporočila lahko %{link:odjavo.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} vas je povabil na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

Spodaj je vključena povezava na starejšo različico tega izvoza. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Če imate v zvezi s tem izdelane katerekoli procese, jih prosimo, da jih posodobite za novo zgoraj navedeno različico. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ta starejša različica izvoza ne bo več na voljo po 12. decembru 2016. Approve this translation

Data import

Uvoz podatkov Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

Tvoja %{object_type} uvoz je končan. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 zapis je bil uspešno uvožen. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} evidence so bile uspešno uvožene. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 zapisa ni bilo mogoče uvoziti. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} zapisi niso bili uvoženi. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 zapis ni bil upoštevan po neuspešnem preverjanju. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} zapisi so bili ignorirani po neuspešnem preverjanju. Approve this translation

Status Update:

Stanje posodobitve: Approve this translation

No captured text.

Ni zajetega besedila. Approve this translation

User erasure and access report

Poročilo o brisanju in dostopu uporabnika Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ti uporabniki so se izbrisali s spletnega mesta UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ti uporabniki so poslali povratne podatke Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Potrebno je ukrepanje za nadaljnje shranjevanje osebnih podatkov Approve this translation

Feedback added %{text}

Dodane so povratne informacije %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Če želite izbrisati profil ali račun, si oglejte naš vodnik %{link:tukaj} . Approve this translation

Internal Status Update:

Notranja posodobitev stanja: Approve this translation

Manage your notifications settings

Upravljajte nastavitve obvestil Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 zapis je bil uspešno izbrisan. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} Zapisi so bili uspešno izbrisani. Approve this translation

voters

volivci Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Notranji status je bil posodobljen glede na idejo, za katero ste ujeli povratne informacije strank. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Notranji status je bil posodobljen za idejo, ki jo spremljate. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Ujeli ste %{count}%{object_name} za to idejo: Approve this translation

piece of feedback

kos povratnih informacij Approve this translation

pieces of feedback

koščki povratnih informacij Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Stanje je bilo posodobljeno na ideji, za katero ste ujeli povratne informacije strank: Approve this translation

Access request to UserVoice

Zahteva za dostop do UserVoice Approve this translation

Reminder!

Opomnik! Approve this translation

Final Reminder!

Končni opomnik! Approve this translation

gave feedback about %{url}

podal povratne informacije o%{url} Approve this translation

gave feedback

podal povratne informacije Approve this translation

Hi!

Živjo! Approve this translation

Your export is now ready to be downloaded. Click the following link(s) to download your export.

Vaš izvoz je zdaj pripravljen za prenos. Kliknite naslednje povezave, da prenesete izvoz. Approve this translation

UserVoice Team

Ekipa UserVoice Approve this translation

Reported by %{n} user(s)

Poročal%{n} uporabnik(i) Approve this translation