General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  130
 3. Reviewed
  176
 4. All
  306
 5. Health
Displaying 151 - 176 of 176

View this user in Inspector

Ogled uporabnika v Inspectorju Approve this translation

All tickets

Vsi zahtevki Approve this translation

Support Queues

1 Čakalne vrste za podporo Approve this translation

Agents

1 Agenti Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

To sporočilo prejemate, ker ste naročeni na prejemanje obvestil o nedodeljenih vprašanjih Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

To sporočilo prejemate, ker ste naročeni na to vprašanje Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

To sporočilo prejemate, ker ste se odločili, da prejmete obvestilo o vsakem novem vprašanju Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ne prejemaj več e-pošte dodeljene %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Odjavi se od prejemanja obvestil tega podpornega vprašanja Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Ne prejemaj več epoštnih obvestil o vseh novih vprašanjih Approve this translation

Just now

Ravnokar Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

1 Včeraj Approve this translation

Your Own

Vaši Approve this translation

(select)

(izberite) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Dajte povratne informacije in se obrnite na podporo Approve this translation

Give feedback only

Dajte samo povratne informacije Approve this translation

Contact support only

Kontaktrajte samo podporo Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Čakalna vrsta Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Vaš prilagojeni HTML in CSS se bo vrnil nazaj na privzete vrednosti. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Končni uporabniki ne bodo imeli dostopa do privatnih forumov. Approve this translation

Today

Danes Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nov zahtevek za podporo Admin odgovor Approve this translation

The title is too short.

Naslov je prekratek Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Dolžina besedila komentarja je %{num} znakov je predolga. Komentarji so lahko dolgi največ %{maxlen} znakov. Approve this translation