General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  123
 3. Reviewed
  159
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 151 - 159 of 159

Contact support only

Kontaktrajte samo podporo Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Čakalna vrsta Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Vaš prilagojeni HTML in CSS se bo vrnil nazaj na privzete vrednosti. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Končni uporabniki ne bodo imeli dostopa do privatnih forumov. Approve this translation

Today

Danes Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nov zahtevek za podporo Admin odgovor Approve this translation

The title is too short.

Naslov je prekratek Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Dolžina besedila komentarja je %{num} znakov je predolga. Komentarji so lahko dolgi največ %{maxlen} znakov. Approve this translation