General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  120
 3. Reviewed
  139
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 101 - 139 of 139

You must be the account owner to access this!

1 Biti morate lastnik računa za dostop! Approve this translation

Idea has been closed

1 Ideja je bila zaprta Approve this translation

Idea attachments

Priloge k ideji Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Administratorji in uporabniki (po želji) lahko dodajo datoteke k idejam. Approve this translation

%{time} ago

%{time} časa nazaj Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Forum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

view original idea

oglej si originalno idejo Approve this translation

Change access to kudos.

Omeji dostop do kudos. Approve this translation

Idea no longer exists

Ideja ne obstaja več Approve this translation

The comment text can't be blank.

Besedilo komentarja ne more biti prazno. Approve this translation

New Ticket Reply

Nov odgovor na zahtevku Approve this translation

New Comment

Nov komentar Approve this translation

New Kudo

Nov Kudo Approve this translation

New Forum

Nov forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Pomaga vašim uporabnikom obdržati urejen prostor. Moderacija skupnosti omogoča uporabnikom označiti neprimerne ali podvojene ideje, da nimate toliko skrbi. Approve this translation

View this user in Inspector

Ogled uporabnika v Inspectorju Approve this translation

All tickets

Vsi zahtevki Approve this translation

Support Queues

1 Čakalne vrste za podporo Approve this translation

Agents

1 Agenti Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

To sporočilo prejemate, ker ste naročeni na prejemanje obvestil o nedodeljenih vprašanjih Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

To sporočilo prejemate, ker ste naročeni na to vprašanje Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

To sporočilo prejemate, ker ste se odločili, da prejmete obvestilo o vsakem novem vprašanju Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Ne prejemaj več e-pošte dodeljene %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Odjavi se od prejemanja obvestil tega podpornega vprašanja Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Ne prejemaj več epoštnih obvestil o vseh novih vprašanjih Approve this translation

Just now

Ravnokar Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

1 Včeraj Approve this translation

Your Own

Vaši Approve this translation

(select)

(izberite) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Dajte povratne informacije in se obrnite na podporo Approve this translation

Give feedback only

Dajte samo povratne informacije Approve this translation

Contact support only

Kontaktrajte samo podporo Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Čakalna vrsta Approve this translation

Today

Danes Approve this translation

New Ticket Admin Reply

Nov zahtevek za podporo Admin odgovor Approve this translation

The title is too short.

Naslov je prekratek Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Dolžina besedila komentarja je %{num} znakov je predolga. Komentarji so lahko dolgi največ %{maxlen} znakov. Approve this translation