Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  173
 3. Reviewed
  59
 4. All
  232
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 173

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Slažem} se s %{link:uvjetima pružanja usluge} . Approve this translation

Opens in new window

Otvara se u novom prozoru Approve this translation

Thanks!

Hvala! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Želite li promijeniti željeni jezik? %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) do %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Novi i povratni korisnici mogu se prijaviti na UserVoice Approve this translation

Sign in with

Prijavi se sa Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Obavijesti e-poštom za ideje koje podržavate Approve this translation

Please enter a password.

Unesite zaporku. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Ova se ideja više ne može uređivati. Approve this translation

Update idea

Ažurirajte ideju Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Došlo je do pogreške prilikom spremanja komentara Approve this translation

(Edited by admin)

(Uredio administrator) Approve this translation

Jump to Another Forum

Skok na drugi forum Approve this translation

Edit notification settings

Uređivanje postavki obavijesti Approve this translation

1 search result

1 rezultata pretraživanja Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Prevedi ideje i komentare Approve this translation

Choose language:

Odaberite jezik: Approve this translation

X

x Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Jeste li sigurni da želite izbrisati privitak? Approve this translation

There was an error during translation

Došlo je do pogreške tijekom prijevoda Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Izbriši ideju %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Uredi ideju %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Primam ažuriranja statusa za povratne informacije kupaca Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Na ovoj stranici nema ideja ili komentara Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Upisnik suradnika Pretplata putem e-pošte Approve this translation

Receive monthly email

Primanje mjesečne e-pošte Approve this translation

Your request has been cancelled.

Vaš zahtjev je otkazan. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Potvrdite svoju odluku da se odjavite od ove ideje. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Potvrdite svoju odluku za brisanje ove ideje. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Potvrdite svoju odluku o objavljivanju ove ideje. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Potvrdite svoju odluku da odobrite ovu ideju. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Potvrdite svoju odluku da ovu ideju označite kao neželjenu poštu. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Potvrdite svoju odluku da zatvorite ovu kartu. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Potvrdite svoju odluku o brisanju ove karte. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Potvrdite svoju odluku da ovu kartu označite kao neželjenu poštu. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Potvrdite svoju odluku da objavite ovaj komentar. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Potvrdite svoju odluku da odobrite ovaj komentar. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Potvrdite svoju odluku za brisanje ovog komentara. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Potvrdite svoju odluku da ovaj komentar označite kao neželjeni. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Potvrdite svoju odluku da zadržite svoj profil. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Potvrdite svoju odluku o odjavi. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} predložio Approve this translation

%{user} wrote

%{user} napisao Approve this translation

Contributor Console

Konzola za dopisnike Approve this translation

We're glad you're here

Drago nam je da ste ovdje Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Prijavite se da biste ostavili povratne informacije Approve this translation

Required consent not provided

Potreban pristanak nije naveden Approve this translation

Confirm your password

Potvrdi svoju lozinku Approve this translation

Create your profile

Napravite svoj profil Approve this translation

Or sign up with email

Ili se prijavite putem e -pošte Approve this translation