Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  191
 3. Reviewed
  78
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 191

Consent confirmation

Suglasnost potvrde Approve this translation

Thank you for providing your consent.

Hvala vam što ste dali svoj pristanak. Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

%{strong_text:Prihvaćam} pohranu moje adrese e-pošte, naziva i IP adrese. Ove informacije i sve povratne informacije koje pružam mogu se koristiti za informiranje odluka o proizvodu i za obavještavanje o ažuriranjima proizvoda. (Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.) Approve this translation

%{strong_text:I do not agree} to the storage of my personal information, and <span class="warning-text">I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.</span>

%{strong_text:Ne slažem} se s pohranom svojih osobnih podataka, a želim izbrisati profil povratnih informacija i sve osobne podatke s ove web lokacije. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information

Imajte na umu da ako ne odaberete opciju, morat ćemo izbrisati vaš profil s povratnim informacijama i osobne podatke Approve this translation

%{strong_text:I agree} to the %{link:terms of service}.

%{strong_text:Slažem} se s %{link:uvjetima pružanja usluge} . Approve this translation

Opens in new window

Otvara se u novom prozoru Approve this translation

Thanks!

Hvala! Approve this translation

Would you like to change your language preference from %{userLocale} (%{userLocaleShort}) to %{requestedLocale} (%{requestedLocaleShort})?

Želite li promijeniti željeni jezik? %{userLocale} ( %{userLocaleShort} ) do %{requestedLocale} ( %{requestedLocaleShort} )? Approve this translation

New and returning users may sign in to UserVoice

Novi i povratni korisnici mogu se prijaviti na UserVoice Approve this translation

Sign in with

Prijavi se sa Approve this translation

Email notifications for ideas you support

Obavijesti e-poštom za ideje koje podržavate Approve this translation

Please enter a valid email address.

Unesite valjanu adresu e-pošte. Approve this translation

Please enter a password.

Unesite zaporku. Approve this translation

This idea can no longer be edited.

Ova se ideja više ne može uređivati. Approve this translation

Update idea

Ažurirajte ideju Approve this translation

An error occurred while saving the comment

Došlo je do pogreške prilikom spremanja komentara Approve this translation

(Edited by admin)

(Uredio administrator) Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Ovo je privatni forum. Za pristup prijavite se s odobrenim profilom. Approve this translation

Jump to Another Forum

Skok na drugi forum Approve this translation

Edit notification settings

Uređivanje postavki obavijesti Approve this translation

1 search result

1 rezultata pretraživanja Approve this translation

Translate Ideas and Comments

Prevedi ideje i komentare Approve this translation

Choose language:

Odaberite jezik: Approve this translation

X

x Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Jeste li sigurni da želite izbrisati privitak? Approve this translation

There was an error during translation

Došlo je do pogreške tijekom prijevoda Approve this translation

Delete idea %{suggestion}

Izbriši ideju %{suggestion} Approve this translation

Edit idea %{suggestion}

Uredi ideju %{suggestion} Approve this translation

Receive status updates for customer feedback I capture

Primam ažuriranja statusa za povratne informacije kupaca Approve this translation

There are no Ideas or Comments on this page to translate

Na ovoj stranici nema ideja ili komentara Approve this translation

Contributor Insights Email Subscription

Upisnik suradnika Pretplata putem e-pošte Approve this translation

Receive monthly email

Primanje mjesečne e-pošte Approve this translation

Your request has been cancelled.

Vaš zahtjev je otkazan. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe from this idea.

Potvrdite svoju odluku da se odjavite od ove ideje. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this idea.

Potvrdite svoju odluku za brisanje ove ideje. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this idea.

Potvrdite svoju odluku o objavljivanju ove ideje. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this idea.

Potvrdite svoju odluku da odobrite ovu ideju. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this idea as spam.

Potvrdite svoju odluku da ovu ideju označite kao neželjenu poštu. Approve this translation

Please confirm your decision to close this ticket.

Potvrdite svoju odluku da zatvorite ovu kartu. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Potvrdite svoju odluku o brisanju ove karte. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Potvrdite svoju odluku da ovu kartu označite kao neželjenu poštu. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Potvrdite svoju odluku da objavite ovaj komentar. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Potvrdite svoju odluku da odobrite ovaj komentar. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Potvrdite svoju odluku za brisanje ovog komentara. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Potvrdite svoju odluku da ovaj komentar označite kao neželjeni. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Potvrdite svoju odluku da zadržite svoj profil. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Potvrdite svoju odluku o odjavi. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} predložio Approve this translation

%{user} wrote

%{user} napisao Approve this translation