Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  85
 4. All
  192
 5. Health
Displaying 151 - 192 of 192

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ta stara verzija izvoza više neće biti dostupna nakon 12. prosinca 2016. godine. Approve this translation

Data import

Uvoz podataka Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

vaš %{object_type} uvoz je dovršen. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 zapis uspješno je uvezen. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} zapisi su uspješno uvezeni. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 zapis nije uspio uvesti. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} podaci nisu uspjeli uvesti. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 zapis je zanemaren nakon neuspjelog provjere. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} zapisi su zanemareni nakon neuspjeha vrednovanja. Approve this translation

Status Update:

Ažuriranje statusa: Approve this translation

No captured text.

Nema snimljenog teksta. Approve this translation

Click

Klik Approve this translation

User erasure and access report

Izvješće o brisanju i pristupu korisnika Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ovi su se korisnici izbrisali s vaše web stranice usluge UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ti su korisnici izvezli svoje povratne informacije Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Potrebna je radnja za nastavak spremanja vaših osobnih podataka Approve this translation

Feedback added %{text}

Dodana je povratna informacija %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

dala povratne informacije %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Ako želite izbrisati profil ili račun, pogledajte %{link:ovdje} naš vodič. Approve this translation

Internal Status Update:

Ažuriranje internog statusa: Approve this translation

Manage your notifications settings

Upravljanje postavkama obavijesti Approve this translation

New feedback

Nove povratne informacije Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 zapis je uspješno izbrisan. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} Zapisi su uspješno izbrisani. Approve this translation

Create an account

Stvorite račun Approve this translation

No profile with this address

Nema profila s ovom adresom Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Nedavno ste zatražili poništavanje zaporke za: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Provjerili smo naš sustav i ne postoji administratorski profil s ovom adresom e-pošte Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Ako imate administratorski profil na ovom korisničkom računu, dvaput provjerite adresu e-pošte koju koristite za prijavu. Moguće je da je vaš administratorski profil postavljen s drugom porukom e-pošte. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Pokušavate li se prijaviti kao administrator? Dvaput provjerite adresu e-pošte. Moguće je da je vaš administratorski profil postavljen s drugom porukom e-pošte. Approve this translation

voters

birači Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Interni status ažuriran je na ideji za koju ste dobili povratne informacije kupaca. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Interni status ažuriran je na ideji koju slijedite. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Zarobili ste %{count}%{object_name} za ovu ideju: Approve this translation

piece of feedback

komad povratne informacije Approve this translation

pieces of feedback

dijelovi povratnih informacija Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Status je ažuriran na ideji za koju ste zabilježili povratne informacije korisnika: Approve this translation

Access request to UserVoice

Zahtjev za pristup UserVoiceu Approve this translation

Just want help getting logged into the admin console? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Samo želite pomoć da se prijavite na administracijsku konzolu? Obratite nam se posjetom našem centru za pomoć, %{1:feedback.uservoice.com} . Ovdje možete pronaći i korisne članke iz naše baze znanja i poslati povratne informacije. Approve this translation

Unsure what could be the issue? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Niste sigurni što bi moglo biti problem? Obratite nam se posjetom našem centru za pomoć, %{1:feedback.uservoice.com} . Ovdje možete pronaći i korisne članke iz naše baze znanja i poslati povratne informacije. Approve this translation

Reminder!

Podsjetnik! Approve this translation

Final Reminder!

Konačni podsjetnik! Approve this translation