Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  59
 3. Reviewed
  31
 4. All
  90
 5. Health
Displaying 51 - 90 of 90

Required Consent

Potrebni pristanak Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Samo se administratori mogu prijaviti putem ove metode. Prijavite se na drugi način. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ovaj %{provider} račun nije dobar, nema potvrđene adrese e-pošte. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Žao nam je zbog toga, nismo se mogli prijaviti. Pokušajte ponovo. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Prihvaćam pohranu moje adrese e-pošte, naziva i IP adrese. Ove informacije i sve povratne informacije koje pružam mogu se koristiti za informiranje odluka o proizvodu i za obavještavanje o ažuriranjima proizvoda. (Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.) Approve this translation

New Password

Nova lozinka Approve this translation

Please enter a valid email address.

Unesite valjanu adresu e-pošte. Approve this translation

Something went wrong!

Nešto je pošlo po zlu! Approve this translation

Display name (optional)

Ime za prikaz (nije obavezno) Approve this translation

Hooray!

Ura! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ušli ste, pripremate svoju stranicu. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Pristup kolačićima potreban je da biste se prijavili. Ažurirajte postavke privatnosti kako biste omogućili praćenje više web lokacija ili pokušajte koristiti drugi preglednik. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nemate potrebna dopuštenja za pristup ovom sadržaju. Approve this translation

Sign in required to continue

Za nastavak je potrebna prijava Approve this translation

Remember Me

Zapamti me Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

O ne! Postoji problem s tim Slack radnim prostorom Approve this translation

You have some options. You can try:

Imate neke mogućnosti. Možete isprobati: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Prijavljivanje drugim radnim prostorom Approve this translation

Using a different sign in method

Korištenje drugačije metode prijave Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Dodavanje novog radnog prostora} u UserVoice Approve this translation

Please enter your password.

Molimo unesite svoju lozinku. Approve this translation

Create Password

Stvorite lozinku Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Lozinka treba imati najmanje 8 znakova Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Mora imati najmanje jedan mali i jedan velika slova Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Potreban je barem jedan simbol ($,!, @, _, *Itd.) Approve this translation

Password must include one number or more

Lozinka mora sadržavati jedan ili više brojeva Approve this translation

Verify Email

Potvrditi email Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Prije poništavanja zaporke moramo provjeriti vašu e -poštu Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Prije stvaranja računa moramo provjeriti vašu e -poštu Approve this translation

First things first!

Prvo prvo! Approve this translation

Create Account

Stvorite račun Approve this translation

Let\'s create your account!

Kreirajmo vaš račun! Approve this translation

Please enter a valid password.

Molimo unesite valjanu lozinku. Approve this translation

Passwords must match.

Lozinka mora odgovarati. Approve this translation

Go to login

Idite na prijavu Approve this translation

Go to settings

Idite na postavke Approve this translation

Current Password

Trenutna lozinka Approve this translation

Reset Password

Resetiranje lozinke Approve this translation

Show more login options

Prikaži više opcija za prijavu Approve this translation

Show less login options

Prikaži manje mogućnosti prijave Approve this translation