General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  167
 3. Reviewed
  115
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 167

today

danas Approve this translation

yesterday

jučer Approve this translation

%{n} ago

%{n} prije Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Ukloni 'Powered By' UserVoice robne marke. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Odaberite odjeljke web portala koji želite vidjeti. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Omogućite Google Analytics na web portalu unosom ID-a Google Analytics u postavke. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Omogućuje ograničavanje pristupa cijelom web portalu na temelju valjane SSO token ili ovlaštene IP adrese. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Dopusti ograničavanje administratora na određene module (povratne informacije, helpdesk i / ili bazu znanja). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Spremite traženja prilagođenih karata za čestu upotrebu. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Prikazuje razinu angažmana na ažuriranjima e-pošte. Approve this translation

License types

Vrste licenci Approve this translation

Assign seats by license type.

Dodijelite mjesta po vrsti licence. Approve this translation

Support Only

Samo podrška Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Morate biti administrator povratne informacije da biste to pristupili! Approve this translation

Forum no longer exists

Forum više ne postoji Approve this translation

Required Consent

Potrebni pristanak Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Ste bili %{action}%{event} obavijesti. %{link:otkopčati} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Prihvaćam pohranu moje adrese e-pošte, naziva i IP adrese. Ove informacije i sve povratne informacije koje pružam mogu se koristiti za informiranje odluka o proizvodu i za obavještavanje o ažuriranjima proizvoda. (Možete se odjaviti u bilo kojem trenutku.) Approve this translation

New Password

Nova lozinka Approve this translation

Please enter a valid email address.

Unesite valjanu adresu e-pošte. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Imate ideju? Podijeli! Approve this translation

Public status updates

Ažuriranja javnog statusa Approve this translation

New votes

Novi glasovi Approve this translation

Internal status updates

Interna ažuriranja statusa Approve this translation

New NPS®

Novi NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} glasač Approve this translation

%{num} voters

%{num} birači Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Šaljite privatne eksplozije e-poštom pretplatnicima na ideju Approve this translation

New idea merges

Nova ideja se spaja Approve this translation

New Idea

Nova ideja Approve this translation

Idea Status Update

Ažuriranje statusa ideje Approve this translation

Idea Votes Update

Ažuriranje ideje za glasove Approve this translation

Push Idea

Potaknite ideju Approve this translation

must be deleted for merged idea

mora se izbrisati zbog spajanja ideja Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Ovaj je forum zatvoren. Više nisu dopuštene ideje. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Upotrijebite trenutni widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)", aka nije vaš klasični widget). Otključava i NPS® Ratings značajke koje ovise o widgetu. Approve this translation

no status

nema statusa Approve this translation

is now %{status}

je sad %{status} Approve this translation

not routable

nije usmjerivo Approve this translation

Something went wrong!

Nešto je pošlo po zlu! Approve this translation

Display name (optional)

Ime za prikaz (nije obavezno) Approve this translation

Hooray!

Ura! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ušli ste, pripremate svoju stranicu. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Pristup kolačićima potreban je da biste se prijavili. Ažurirajte postavke privatnosti kako biste omogućili praćenje više web lokacija ili pokušajte koristiti drugi preglednik. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Nemate potrebna dopuštenja za pristup ovom sadržaju. Approve this translation

Sign in required to continue

Za nastavak je potrebna prijava Approve this translation

Remember Me

Zapamti me Approve this translation

Please enter your password.

Molimo unesite svoju lozinku. Approve this translation

Create Password

Stvorite lozinku Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Lozinka treba imati najmanje 8 znakova Approve this translation