Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  9
 3. Reviewed
  84
 4. All
  93
 5. Health
Displaying all 9

Your password has been reset

Je wachtwoord is gereset Approve this translation

We've just sent you an email to %{email}.

We hebben je net een e-mail gestuurd naar %{email} . Approve this translation

Click the link to create a password, then come back here and sign in.

Klik op de link om een ​​wachtwoord te maken, kom dan hier terug en log in. Approve this translation

We have made changes to increase our security and have reset your password.

Wij hebben wijzigingen aangebracht om onze beveiliging te verhogen en uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Approve this translation

Sign in to give feedback

Log in om feedback te geven Approve this translation

Please enter a password.

Voer een wachtwoord in alstublieft. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

Dit is een privéforum. Log in met een goedgekeurd profiel om toegang te krijgen. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Weet je zeker dat je je bijlage wilt verwijderen? Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Log in om feedback te geven Approve this translation