Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  58
 3. Reviewed
  186
 4. All
  244
 5. Health
Displaying 151 - 186 of 186

More articles

1 Meer artikelen Approve this translation

More ideas

2 Meer ideeën Approve this translation

View all ideas in

2 Bekijk alle ideeën in Approve this translation

View all ideas in %{forum}

2 Bekijk alle ideeën in %{forum} Approve this translation

View all articles in %{section}

2 Bekijk alle artikelen in %{section} Approve this translation

Delete comment from %{name} on %{time}

1 Verwijder commentaar van %{name} op %{time} Approve this translation

Comments for %{title}

2 Reacties op %{title} Approve this translation

Ideas similar to %{title}

1 Ideeën vergelijkbaar met %{title} Approve this translation

Admin page for %{title}

2 Admin pagina voor %{title} Approve this translation

View all articles in %{title}

2 Bekijk alle artikelen in %{title} Approve this translation

View all articles

2 Bekijk alle artikelen Approve this translation

Set a password -- we just need you to confirm your email first.

1 Stel een wachtwoord in - we moeten eerst uw e-mail bevestigen. Approve this translation

A user with the email address %{email} already exists. Please sign in.

1 Een gebruiker met het e-mailadres %{email} bestaat al. Log s.v.p. in Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

1 Uw e-mail adres heeft geen toegang tot dit forum. Approve this translation

View all ideas in category %{category}

2 Bekijk alle ideeën in de categorie %{category} Approve this translation

Uh-oh! Cookies are disabled. Access the feedback forum directly at %{forum_link} or enable cookies in your browser settings and refresh this page.

2 Oh-oh! Cookies zijn uitgeschakeld. Schakel cookies in en vernieuw deze pagina of klik op de volgende link voor directe toegang tot het feedback forum %{forum_link}. Approve this translation

No email address specified. Please try again.

2 Geen e-mailadres opgegeven. Probeer het opnieuw. Approve this translation

New comments

1 Nieuwe reacties Approve this translation

These are the terms of service for UserVoice, the service that powers this support portal, not for %{name} itself.

1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van UserVoice, de dienst waar dit portal op draait, niet voor %{name} zelf. Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

1 Weet u zeker dat u uw idee wilt wissen? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Omdat andere mensen dit idee steunen, kunt u deze niet verwijderen. U kunt uzelf echter verwijderen van dit idee en het zal worden aangeduid met 'Anoniem'. Weet u zeker dat u zichzelf van dit idee wilt verwijderen? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

1 Weet u zeker dat u uw reactie wilt wissen? Approve this translation

Delete suggestion %{suggestion}

1 Verwijder suggestie %{suggestion} Approve this translation

By signing up you agree to our %{link}.

1 Doormiddel van het lid worden gaat u akkoord met onze %{link} . Approve this translation

terms of service

1 algemene voorwaarden Approve this translation

%{num} person wants this

%{num} persoon wil dit Approve this translation

%{num} people want this

%{num} personen willen dit Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Ik steun '%{title}' - Wat denk jij? Approve this translation

%{user} supported this idea

1 %{user} steunde dit idee Approve this translation

%{user} supported this

1 %{user} steunde dit Approve this translation

Voted!

1 Gestemd! Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

We zullen u updates sturen voor dit idee Approve this translation

Looking for more articles? Find a topic in the sidebar.

1 Op zoek naar meer artikelen? Zoek een onderwerp in de zijbalk. Approve this translation

More information about the response to %{suggestion}

1 Meer informatie over de respons op %{suggestion} Approve this translation