Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  38
 3. Reviewed
  122
 4. All
  160
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 160

Click here to claim your invitation and create your profile

1 Klik hier om uw uitnodiging te activeren en een profiel aan te maken Approve this translation

Status update

5 Status update Approve this translation

new ideas

6 nieuwe ideeën Approve this translation

Your request to join <strong>%{name}</strong> on <em>%{sitename}</em> has been approved.

1 Uw verzoek om deel te nemen aan %{name} op %{sitename} is goedgekeurd. Approve this translation

Click here to create your admin profile

2 Klik hier om uw beheerdersprofiel aan te maken Approve this translation

Re

5 Re Approve this translation

Admin response

2 Beheerders reactie Approve this translation

Welcome!

6 Welkom! Approve this translation

Your access request has been denied

1 Uw verzoek om toegang is geweigerd Approve this translation

more

5 meer Approve this translation

New idea

1 Nieuw idee Approve this translation

Yes

3 Ja Approve this translation

from

3 van Approve this translation

Mark as Spam

6 Markeren als spam Approve this translation

powered by UserVoice

5 powered by UserVoice Approve this translation

new idea

6 nieuw idee Approve this translation

new tickets

4 nieuwe tickets Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

Uw profiel is gedeactiveerd en het reageren op tickets is uitgeschakeld. Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Heractiveer je account} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

1 Antwoorden op tickets is uitgeschakeld. Approve this translation

No status

1 Geen status Approve this translation

No Status

1 Geen status Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

1 U hebt dit bericht naar een mailbox gestuurd die niet gelezen wordt. Approve this translation

%{num} ideas imported

1 %{num} ideeën geïmporteerd Approve this translation

Import completed

1 Importeren afgerond Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

1 %{user} heeft een opmerking gegeven bij ticket %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

1 %{user} heeft gereageerd op ticket %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

1 %{user} heeft ticket %{ticket} toegewezen aan %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

1 %{user} heeft ticket %{ticket} aan u toegewezen. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

1 %{user} heeft ticket %{ticket} toegewezen aan %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

1 %{user} veranderde ticket %{ticket} naar niet-toegewezen. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

1 Een nieuw ticket (%{ticket}) is toegewezen aan %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

1 Een nieuw ticket (%{ticket}) is aan u toegewezen. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

1 Een nieuw ticket (%{ticket}) is toegewezen aan %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

1 Een nieuw niet-toegewezen ticket (%{ticket}) is ontvangen. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

1 Een nieuw ticket (%{ticket}) is ontvangen. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

1 Deze e-mail wordt verzonden vanaf een 'geen antwoord' adres, klik %{1:hier om een reactie achter te laten.} Approve this translation

Forgot your site

1 Uw site vergeten Approve this translation

Forgot your site? We can help!

1 Uw site vergeten? Wij kunnen u helpen! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

1 Hier is een lijst van alle UserVoice-sites waarop u beheerder bent. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

1 Hier is een lijst van alle UserVoice-sites waarop u een profiel hebt. Approve this translation

Welcome to UserVoice

1 Welkom bij UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

1 %{user} heeft %{ticket_count} tickets aan u toegewezen. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

1 %{user} plaatste %{ticket_count} tickets in %{queue} . Approve this translation

Idea merged

2 Idee samengevoegd Approve this translation

%{name} via %{company}

2 %{name} via %{company} Approve this translation

ranked

1 ranked Approve this translation

only showing first 100

1 alleen de eerste 100 resultaten worden getoond Approve this translation

Captured by %{agent}

Opgepakt door %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via ticket #%{num}: %{subject} Approve this translation