Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  24
 3. Reviewed
  44
 4. All
  68
 5. Health
Displaying all 24

Sign in to UserVoice

Log in bij UserVoice Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

U hebt 30 minuten tijdelijk uitgeschakeld door te veel mislukte pogingen. Approve this translation

Required Consent

Vereiste toestemming Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Alleen beheerders kunnen zich via deze methode aanmelden. Log op een andere manier in. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Deze %{provider} account is niet goed, het heeft geen geverifieerd e-mailadres. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Sorry daarvoor, we konden u niet aanmelden. Probeer het opnieuw. Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Ik ga akkoord met de opslag van mijn e-mailadres, naam en IP-adres. Deze informatie en eventuele feedback die ik geef, kunnen worden gebruikt om productbeslissingen te informeren en om me op de hoogte te houden van product-updates. (U kunt op elk gewenst moment afmelden.) Approve this translation

Please enter a valid email address.

Vul een geldig e-mailadres in. Approve this translation

The password and/or email address you entered is incorrect.

Het wachtwoord en / of e-mailadres dat u hebt ingevoerd, is onjuist. Approve this translation

Something went wrong!

Er is iets fout gegaan! Approve this translation

Display name (optional)

Weergavenaam (optioneel) Approve this translation

Hooray!

Hoera! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

U bent binnen, uw pagina klaar maken. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Toegang tot cookies is nodig om u aan te melden. Werk uw privacy-instellingen bij om cross-site tracking mogelijk te maken of probeer een andere browser te gebruiken. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

U heeft niet de benodigde rechten om toegang te krijgen tot deze inhoud. Approve this translation

Sign in required to continue

Inloggen vereist om door te gaan Approve this translation

Remember Me

Onthoud mij Approve this translation

example

voorbeeld Approve this translation

More login options

Meer inlogmogelijkheden Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

Oh nee! Er is een probleem met die Slack-werkruimte Approve this translation

You have some options. You can try:

Je hebt een aantal opties. Je kan het proberen: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Aanmelden met een andere werkruimte Approve this translation

Using a different sign in method

Een andere aanmeldingsmethode gebruiken Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Een nieuwe werkruimte toevoegen} aan UserVoice Approve this translation