General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  31
 3. Reviewed
  187
 4. All
  218
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 187

Single sign-on

2 Single Sign-On Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

6 Ik ga akkoord met de %{1: Gebruiksvoorwaarden} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 U hebt geen stemmen meer over voor dit forum. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Vul een titel in voor uw idee. Approve this translation

The title is too long.

4 De titel is te lang. Approve this translation

The description is too long.

4 De beschrijving is te lang. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

1 U zult niet langer in staat zijn beheerders toe te voegen via Single Sign-On met uw huidige pakket Approve this translation

already has access

1 heeft al toegang tot Approve this translation

You have run out of votes.

1 Uw stemmen zijn op. Approve this translation

Standard

1 Standaard Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 U moet beheerder zijn om hier toegang te krijgen! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 U moet eigenaar van dit profiel zijn om hiervoor toegang te krijgen! Approve this translation

Idea has been closed

1 Idee is gesloten Approve this translation

Idea attachments

2 Idee bijlagen Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Admins (en optioneel gebruikers) kunnen bestanden toevoegen aan ideeën. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} geleden Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

1 Forum: %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

1 Verander de toegang tot kudo's. Approve this translation

Idea no longer exists

1 Idee bestaat niet meer Approve this translation

The comment text can't be blank.

1 De reactie mag niet leeg zijn. Approve this translation

New Ticket Reply

1 Nieuw Ticket antwoord Approve this translation

New Comment

1 Nieuwe reactie Approve this translation

New Kudo

2 Nieuwe Kudo Approve this translation

New Forum

2 Nieuw forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

1 Laat uw gebruikers helpen om alles netjes te houden. Dit heet crowdsourced moderatie en geeft gebruikers de mogelijkheid om ongepaste en dubbele ideeën te markeren. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

1 Extra beheerders zullen worden uitgelogd van de beheerconsole. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

1 Eindgebruikers zullen worden uitgesloten van eventuele extra forums. Approve this translation

View this user in Inspector

1 Bekijk deze gebruiker in Inspector Approve this translation

All tickets

1 Alle tickets Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

1 U ontvangt dit bericht omdat u geabonneerd bent op %{queue} Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

1 U ontvangt dit bericht omdat u hebt aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van tickets die op uw naam staan Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

1 U ontvangt dit bericht omdat u geabonneerd bent op niet toegewezen tickets Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

1 U ontvangt dit bericht omdat u zich geabonneerd hebt op dit ticket Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

1 U ontvangt dit bericht omdat u hebt gekozen voor een melding van alle nieuwe tickets Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

1 Stop met het ontvangen van e-mails voor tickets toegewezen aan %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

1 Afmelden voor dit ticket Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

1 Stop het ontvangen van e-mails voor niet-toegewezen tickets Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

1 Stop met het ontvangen van e-mails voor alle nieuwe tickets Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Your Own

1 Uw eigen Approve this translation

Welcome Email

1 Welkom e-mail Approve this translation

(select)

2 (Selecteer) Approve this translation

Give feedback & Contact support

1 Geef feedback & Contact opnemen Approve this translation

Give feedback only

1 Geef alleen feedback Approve this translation

Contact support only

1 Alleen contact opnemen met de helpdesk Approve this translation

Agent

1 Agent Approve this translation

Queue

1 Wachtrij Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

1 Uw aangepaste HTML- en CSS bestanden zullen teruggezet worden naar de standaardinstellingen. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

1 Eindgebruikers zullen worden geblokkeerd van uw privé forums. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

1 Uw admin rechten wordt uitgeschakeld. Alle beheerders krijgen toegang tot alle componenten. Approve this translation