General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  31
 3. Reviewed
  190
 4. All
  221
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 221

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

1 Uw aangepaste HTML- en CSS bestanden zullen teruggezet worden naar de standaardinstellingen. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

1 Eindgebruikers zullen worden geblokkeerd van uw privé forums. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

1 Uw admin rechten wordt uitgeschakeld. Alle beheerders krijgen toegang tot alle componenten. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

1 U hebt meer aangepaste velden dan het gekozen pakket mogelijk maakt. Verwijder enkele om te kunnen downgraden. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

1 Het gekozen pakket bevat geen ondersteuning voor helpdesk wachtrijen. Verwijder uw huidige wachtrijen om te kunnen downgraden. Approve this translation

Is

2 Is Approve this translation

Is not

2 Is niet Approve this translation

Between

2 Tussen Approve this translation

Greater Than

2 Groter dan Approve this translation

Less Than

2 Kleiner dan Approve this translation

Today

1 Vandaag Approve this translation

You must select a value.

1 U dient een waarde te selecteren. Approve this translation

Add Cc recipient

1 Voeg cc ontvanger toe Approve this translation

New Ticket Admin Reply

1 Nieuwe Admin Ticket Reactie Approve this translation

Custom statuses

2 Aangepaste statussen Approve this translation

New ideas

1 Nieuwe ideeën Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

1 Ontkoppel uzelf van dit ticket Approve this translation

Push Ticket

1 Duw ticket door Approve this translation

The title is too short.

1 De titel is te kort Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

1 De reactietekst is langer dan toegestaan (%{num} letters). De maximum lengte is %{maxlen} letters. Approve this translation

Email domain in different subdomain.

1 Email domein in een ander subdomein. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

1 E-mail kan niet hetzelfde zijn als het e-mailadres van een support agent Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Verberg kudo', tracking pixels en andere dingen die kunnen onthullen dat dit ticket geen persoonlijke e-mail is. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Must have (deal breaker) Approve this translation

Should have (not time critical)

Zou moeten hebben (niet tijd kritisch) Approve this translation

Nice to have

1 Leuk om te hebben Approve this translation

New User Feedback

1 Nieuwe gebruiker feedback Approve this translation

New Ticket Note

Nieuw ticket notitie Approve this translation

SLA Warning

1 SLA Waarschuwing Approve this translation

SLA Violation

SLA Overtreding Approve this translation

User Traits

Gebruiker eigenschappen Approve this translation

Account Traits

Account eigenschappen Approve this translation

Company Insight

Bedrijfsinzichten Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Ik steun '%{title}' - Wat denk jij? Approve this translation

Multiple forum languages

1 Meerdere forum talen Approve this translation

Have forums in multiple languages

Heeft forums in meerdere talen Approve this translation

never

1 nooit Approve this translation

today

1 vandaag Approve this translation

yesterday

1 gisteren Approve this translation

%{n} ago

1 %{n} geleden Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Verwijder 'Powered By' UserVoice branding. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

Selecteer welke webportalsecties u zichtbaar wilt maken. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Google Analytics inschakelen op webportaal door het invoeren van Google Analytics ID in instellingen. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Hiermee kunt u de toegang tot het gehele webportaal beperken, op basis van een geldige SSO-token of een geautoriseerd IP-adres. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Beperk de beperking van beheerders naar specifieke modules (feedback, helpdesk, en / of kennisgebaseerde). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Bewaar aangepaste kaartjeszoeken voor frequent gebruik. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Toont het engagement niveau op uw email updates. Approve this translation

License types

Licentietypen Approve this translation

Assign seats by license type.

Ken zetels toe aan licentietype. Approve this translation

Support Only

Alleen ondersteuning Approve this translation