Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  80
 3. Reviewed
  113
 4. All
  193
 5. Health
Displaying 51 - 80 of 80

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Nämä käyttäjät ovat poistaneet itsensä UserVoice-sivustostasi Approve this translation

These users have exported their feedback data

Nämä käyttäjät ovat toimittaneet palautetietonsa Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Toimet, joita tarvitaan henkilötietojen tallentamisen jatkamiseksi Approve this translation

Feedback added %{text}

Palaute lisätty %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

antoi palautetta %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Jos haluat poistaa profiilin tai tilin, katso oppaamme %{link:täältä} . Approve this translation

Internal Status Update:

Sisäinen tilan päivitys: Approve this translation

Tell us what you think

Kerro meille, mitä mieltä olet Approve this translation

Manage your notifications settings

Hallinnoi ilmoitusten asetuksia Approve this translation

New feedback

Uusi palaute Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 tietue poistettiin onnistuneesti. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} tietueet poistettiin onnistuneesti. Approve this translation

Create an account

Luo tili Approve this translation

No profile with this address

Ei profiilia tällä osoitteella Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Pyysit äskettäin salasanan palauttamista varten: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Tarkistimme järjestelmän, eikä järjestelmänvalvojan profiilia ole tällä sähköpostiosoitteella Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Jos sinulla on admin-profiili tässä UserVoice-tilissä, tarkista sisäänkirjautumisessa käytettävä sähköpostiosoite. On mahdollista, että järjestelmänvalvojaprofiili on määritetty eri sähköpostilla. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Yritetään kirjautua sisään järjestelmänvalvojana? Tarkista sähköpostiosoite kaksinkertaisesti. On mahdollista, että admin-profiilisi on luotu eri sähköpostilla. Approve this translation

voters

äänestäjät Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Sisäinen tila on päivitetty ideasta, josta olet saanut asiakaspalautetta. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Sisäinen tila on päivitetty seuraavalle idealle. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Sinä vangitit %{count}%{object_name} tätä ajatusta varten: Approve this translation

piece of feedback

pala palautetta Approve this translation

pieces of feedback

palautetta Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Tila on päivitetty idealle, josta olet kerännyt asiakaspalautetta: Approve this translation

Access request to UserVoice

Käyttöpyyntö UserVoicelle Approve this translation

Just want help getting logged into the admin console? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Haluatko vain apua kirjautumiseen hallintakonsoliin? Ota yhteyttä käymällä ohjekeskuksessa %{1:feedback.uservoice.com} . Täältä voit löytää hyödyllisiä artikkeleita tietokannastamme ja lähettää palautetta. Approve this translation

Unsure what could be the issue? Contact us by visiting our Help Center, %{1: feedback.uservoice.com}. Here, you can also find helpful articles on our knowledge base and submit feedback.

Etkö ole varma, mikä voi olla ongelma? Ota yhteyttä käymällä ohjekeskuksessa %{1:feedback.uservoice.com} . Täältä voit löytää hyödyllisiä artikkeleita tietokannastamme ja lähettää palautetta. Approve this translation

Reminder!

Muistutus! Approve this translation

Final Reminder!

Viimeinen muistutus! Approve this translation