Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  13
 3. Reviewed
  28
 4. All
  41
 5. Health
Displaying all 28

Remember me

Cofia fi Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Ddrwg gennym, allen ni ddim dod o hyd i'ch cyfrif presennol ar y ffeil. Approve this translation

Required, but not displayed

Angen, ond heb ei ddangos Approve this translation

Failed to authenticate

Methwyd dweud a yw'n gywir Approve this translation

Forgot password?

Wedi anghofio cyfrinair? Approve this translation

or, sign in with

neu, mewngofnodwch gyda Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Mae'n edrych fel petai facebook i lawr ar hyn o bryd. Tria eto mewn rhai munudau. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Os caiff ei wirio, fe gofiwn eich sesiwn am 2 wythnos. Approve this translation

Sign in to your profile.

Mewngofnodwch i'ch proffil. Approve this translation

Email me a new password.

Ebostiwch gyfrinair newydd i mi Approve this translation

I agree to the %{tos}

Rwy'n cytuno i'r %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

Mewngofnodwyd fel %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Fe roesoch derfyn ar y broses fewngofnodi Approve this translation

Display name

Dangsowch yr enw Approve this translation

Login failed

Methwyd รข mewngofnodi Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Ddrwg gennym am hynna, doedden ni ddim yn gallu dy fewngofnodi. Tria fewngofnodi eto. Approve this translation

You have to be an administrator to log in this way.

Rhaid bod yn weinyddwr i fewngofnodi fel hyn. Approve this translation

You have been blocked.

Cawsoch eich cau allan Approve this translation

Enter your email address

Rhoi dy gyfeiriad ebost Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Ddrwg gennym, doedden ni ddim yn gallu dy fewngofnodi. Approve this translation

Your email address

Dy gyfeiriad ebost Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Diolch am fewngofnodi, %{user} Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Trwy lofnodi rydych yn cytuno i'r Telerau Gwasanaeth Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

All dy ebost ddim bod yn ddienw os wyt am fewngofnodi trwy Facebook Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Rhaid i ti roi cyfeiriad ebost dilys trwy Facebook Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Mewngofnodi i'th gyfrif UserVoice Approve this translation

Enter the email address you used

Rho'r cyfeiriad ebost a ddefnyddiaist Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Fe wnawn ni ebostio rhestr o safleoedd UserVoice mae gen ti broffiliau arnynt Approve this translation