Admin Console

 1. Untranslated
  1593
 2. Needs Review
  33
 3. Reviewed
  353
 4. All
  1979
 5. Health
Displaying 301 - 350 of 353

Customize voting

Teilwra pleidleisio Approve this translation

Domain aliasing

Creu parthenw Approve this translation

White labeled

Gosod label gwyn Approve this translation

Private forums

Fforymau preifat Approve this translation

SSL encryption

Amgryptio SSL Approve this translation

ideas

syniadau Approve this translation

Delete

Dileu Approve this translation

Vote

Pleidlais Approve this translation

Yes

Ie/Cadarnhaol Approve this translation

Plan

Cynllun Approve this translation

Administrators

Gweinyddwyr Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Dyma'r nifer mwyaf o weinyddwyr ar eich fforwm adborth a system docynnu UserVoice. Approve this translation

Helpdesk

Desg gymorth Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Adborth i Plugin Facebook Approve this translation

Single sign-on

Ymuno unigol Approve this translation

Knowledge Base

Sylfaen Gwybodaeth Approve this translation

Reset

Ailosod Approve this translation

Articles

Erthyglau Approve this translation

All articles

Pob erthygl Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

Gwnaed eich cyfrif yn anweithredol ac analluogwyd ymateb i docynnau. Approve this translation

Custom Terms of Service

Telerau Gwasanaeth Unswydd Approve this translation

Updated

Diweddarwyd Approve this translation

Rate

Graddio Approve this translation

Standard

Safonol Approve this translation

Subscribe

Tanysgrifio Approve this translation

%{count} days

%{count} diwrnod Approve this translation

%{count} months

%{count} mis Approve this translation

New

Newydd Approve this translation

Idea attachments

atodiadau syniad Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Gall gweinyddwyr, a defnyddwyr os rhoddir y dewis, atodi ffeiliau at syniadau Approve this translation

%{time} ago

%{time} yn ôl Approve this translation

No status

Dim statws Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Fforwm %{forum_name} %{forum_link} Approve this translation

view original idea

gweld y syniad gwreiddiol Approve this translation

Change access to kudos.

Newid mynediad i kudos Approve this translation

Idea no longer exists

Dyw'r syniad ddim yn bod bellach Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Gadael i'ch defnyddwyr eich helpu i gadw'r lle'n daclus. Mae canoli gan dorf yn gadael i ddefnyddwyr fflagio syniadau amhriodol a rhai a ddyblygwyd i ysgafnhau'r baich i chi. Approve this translation

View this user in Inspector

Gweld hwn yn Inspector Approve this translation

Support Queues

Ciwiau Cefnogi Approve this translation

Agents

Asiantwyr Approve this translation

Set password

Gosod cyfrinair Approve this translation

Give feedback & Contact support

Rhoi adborth a Chysylltu â chymorth Approve this translation

Give feedback only

Rhoi adborth yn unig Approve this translation

Contact support only

Cysylltu â chymorth yn unig Approve this translation

Agent

Asiant Approve this translation

Queue

Ciw Approve this translation

Is

Mae Approve this translation

Is not

Nid yw Approve this translation

Between

Rhwng Approve this translation

Greater Than

Mwy Na Approve this translation