Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  59
 3. Reviewed
  84
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 59

Get Started

Begin Approve this translation

New idea: '%{title}'

Nuwe idee: ' %{title} ' Approve this translation

You're receiving this message because you're following

Jy hierdie boodskap ontvang omdat jy volgende Approve this translation

new comment

nuwe kommentaar Approve this translation

An idea you follow has been updated

'N idee wat jy volg is opgedateer Approve this translation

Status update

status update Approve this translation

new ideas

nuwe idees Approve this translation

from

van Approve this translation

new idea

nuwe idee Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1:Re-aktiveer jou rekening} Approve this translation

No Status

Geen status Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Sien alles %{n} gebeurtenis (s) in die leser Approve this translation

Manage your views and notifications

Bestuur jou sienings en notifikasies Approve this translation

Merged in:

Saamgesmelt in: Approve this translation

An idea you supported has been closed.

'N idee wat jy ondersteun gesluit is. Approve this translation

An idea you support has been updated

'N idee wat jy ondersteun is opgedateer Approve this translation

An idea you follow has been closed.

'N idee wat jy volg gesluit is. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

As jy wil graag meer wil ontvang hierdie e-pos kan jy %{link:jou ondersteuning te verwyder uit hierdie idee.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

As jy wil graag meer wil ontvang hierdie e-pos wat jy kan %{link:inteken.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} Het u genooi na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

'N skakel na die ouer weergawe van hierdie uitvoer is hieronder ingesluit. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

As daar enige prosesse is wat hierop gebou is, moet u die werkers bywerk met die nuwe weergawe hierbo. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Hierdie ouer weergawe van die uitvoer sal na 12 Desember 2016 nie meer beskikbaar wees nie. Approve this translation

Data import

Data invoer Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

jou %{object_type} invoer is voltooi. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 rekord is suksesvol ingevoer. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} Rekords is suksesvol ingevoer. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 rekord kon nie ingevoer word nie. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} Rekords het nie ingevoer nie. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 rekord is geïgnoreer na nie-valideering. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} Rekords is geïgnoreer nadat dit nie bevestig is nie. Approve this translation

Status Update:

Status Update: Approve this translation

No captured text.

Geen gevang teks. Approve this translation

User erasure and access report

Gebruikeruitslae en toegangsverslag Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Hierdie gebruikers het hulself van u UserVoice-webwerf verwyder Approve this translation

These users have exported their feedback data

Hierdie gebruikers het hul terugvoerdata uitgevoer Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Aksie benodig om voort te gaan met die stoor van u persoonlike inligting Approve this translation

Feedback added %{text}

Terugvoering bygevoeg %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

As u 'n profiel of rekening wil verwyder, raadpleeg asseblief ons gids %{link:hier} . Approve this translation

Internal Status Update:

Interne Status Update: Approve this translation

Manage your notifications settings

Bestuur jou kennisgewingsinstellings Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 rekord is suksesvol verwyder. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} Rekords is suksesvol verwyder. Approve this translation

voters

kiesers Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Die interne status is opgedateer op 'n idee waarvoor u kliënteterugvoer gekry het. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Die interne status is opgedateer op 'n idee wat u volg. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Jy het gevang %{count}%{object_name} vir hierdie idee: Approve this translation

piece of feedback

terugvoering Approve this translation

pieces of feedback

terugvoering Approve this translation

The status has been updated on an idea you have captured customer feedback for:

Die status is opgedateer op 'n idee waarvoor u kliënteterugvoer gekry het: Approve this translation