Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  21
 3. Reviewed
  72
 4. All
  93
 5. Health
Displaying 51 - 72 of 72

Remove Attachment

Fjern Vedhæftning Approve this translation

Please sign in

1 Log ind Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Ups! Udfyld alle felter, før du fortsætter. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Ups.! Du prøver på at uploade en fil der er for stor. Vedhæft venligst en mindre fil og prøv igen. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Opret en adgangskode for at sikre din profil. Du vil modtage en aktiveringsmail med et link til at oprette din nye adgangskode. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

1 Password-beskytte din profil, for at få adgang Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Kommunikationsproblemer med serveren! Prøv igen. Approve this translation

Contact support

1 Kontakt support Approve this translation

Give feedback

1 Giv feedback Approve this translation

Close window

2 Luk vindue Approve this translation

Post another idea

Indsend en anden idé Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Dine stemmer vil blive returneret, når dine ideer er lukket af en admin Approve this translation

Error! Try again.

1 Fejl! Prøv igen. Approve this translation

Saved

Gemt Approve this translation

Passwords must match

De to adgangskoder skal være ens Approve this translation

Your password has been updated

1 Din adgangskode er blevet opdateret Approve this translation

Sent!

1 Sendt! Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Bemærk venligst, at du ikke har flere stemmer til dette forum. Dine stemmer vil blive returneret, når dine ideer er lukket af en admin Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Vi kunne desværre ikke sende din idé, da du ikke har flere stemmer. Approve this translation

I still want to send a message

1 Jeg vil stadig gerne sende en besked Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Er du sikker på, at du vil slette din kommentar? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Er du sikker på, at du vil slette din ide? Approve this translation