Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  72
 3. Reviewed
  71
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 143

Mark as Spam

1 Marker som spam Approve this translation

powered by UserVoice

1 powered by UserVoice Approve this translation

new idea

1 ny idé Approve this translation

new tickets

1 nye sager Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Genaktiver din konto} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

1 Besvarelse af sager er blevet deaktiveret Approve this translation

No Status

Ingen status Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

1 Du har sendt denne besked til en ukontrolleret postkasse. Approve this translation

%{num} ideas imported

1 %{num} importerede ideer Approve this translation

Import completed

1 Import fuldført Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} har tilføjet en note til henvendelse %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} har svaret på henvendelse %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} har tildelt henvendelser %{ticket} til %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} har tildelt henvendelsen %{ticket} til dig. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} har tildelt henvendelsen %{ticket} til %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} har ændret henvendelsen %{ticket} til ikke-tildelt. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

En ny henvendelse (%{ticket}) er blevet tildelt %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

En ny henvendelse (%{ticket}) er blevet tildelt dig. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

En ny henvendelse (%{ticket}) er blevet tildelt %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

En ny-tildelt henvendelse (%{ticket}) er modtaget. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

En ny henvendelse (%{ticket}) er modtaget. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

1 Denne e-mail er sendt fra en 'intet svar' adresse, %{1:skal du gå her for at efterlade en kommentar.} Approve this translation

Forgot your site

Har du glemt dit websted Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Har du glemt dit websted? Vi kan hjælpe! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Her er en liste over de UserVoice websteder, du er en admin på. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Her er en liste over de UserVoice websteder, du har en profil på. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Velkommen til UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} tildelt %{ticket_count} billetter til dig. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} tildelt %{ticket_count} billetter til %{queue} . Approve this translation

Idea merged

Idea fusionerede Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} via %{company} Approve this translation

only showing first 100

viser kun de første 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Taget af %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Via billet # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Via %{url} Approve this translation

feedback added

tilbagemeldinger tilføjet Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

En idé du understøttes ( %{idea_link} ) Er blevet lagt sammen med en lignende idé: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Tak for din feedback. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Afstemningen er blevet returneret til dig. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} stemmer er blevet returneret til dig. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Giv feedback på andre ideer} til at hjælpe os med at beslutte, hvad de skal bygge næste. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Se alle %{n} begivenhed (r) i browser Approve this translation

No activity

Ingen aktivitet Approve this translation

Manage your views and notifications

Administrer dine synspunkter og underretninger Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Du kan konfigurere hvilken aktivitet, du ønsker at modtage for hver af dine personlige synspunkter. Approve this translation

to

til Approve this translation

Merged in:

Fusionerede i: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Afmelde denne visning Approve this translation

An idea you supported has been closed.

En idé, du understøttes, er blevet lukket. Approve this translation

An idea you support has been updated

En idé du støtte er blevet opdateret Approve this translation