General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  150
 3. Reviewed
  117
 4. All
  267
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 150

Please enter a valid email address.

Indtast venligst en gyldig e-mailadresse. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Har du en idé? Del det! Approve this translation

Public status updates

Opdateringer af offentlig status Approve this translation

New votes

Nye stemmer Approve this translation

Internal status updates

Opdateringer af intern status Approve this translation

New NPS®

Ny NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} vælgere Approve this translation

%{num} voters

%{num} vælgere Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Send privat e-mail-eksplosioner til abonnenter på en idé Approve this translation

New idea merges

Ny idé smelter sammen Approve this translation

New Idea

Ny idé Approve this translation

Idea Status Update

Idéstatusopdatering Approve this translation

Idea Votes Update

Idéstemmeopdatering Approve this translation

Push Idea

Skub idé Approve this translation

must be deleted for merged idea

skal slettes for en fusioneret idé Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Dette forum er lukket. Ingen flere ideer er tilladt. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Brug den nuværende widget (alias "omnibox," alias "tt (touchpoint toolkit)," også ikke din klassiske widget). Låser også op NPS® Rating-funktioner, som afhænger af widgetten. Approve this translation

no status

ingen status Approve this translation

not routable

ikke routbar Approve this translation

Something went wrong!

Noget gik galt! Approve this translation

Display name (optional)

Visningsnavn (valgfrit) Approve this translation

Hooray!

Hurra! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Du er inde og gør din side klar. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Adgang til cookies er nødvendig for at logge ind. Opdater dine fortrolighedsindstillinger for at aktivere sporing på tværs af websteder eller prøv at bruge en anden browser. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Du har ikke de nødvendige tilladelser til at få adgang til dette indhold. Approve this translation

Sign in required to continue

Log på kræves for at fortsætte Approve this translation

Remember Me

Husk mig Approve this translation

Please enter your password.

Indtast venligst dit kodeord. Approve this translation

Create Password

Opret adgangskode Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Adgangskoden skal have mindst 8 tegn Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Det skal have mindst et lille og et stort bogstav Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Det har brug for mindst ét symbol ($,!, @, _, *, Osv.) Approve this translation

Password must include one number or more

Adgangskoden skal indeholde et eller flere tal Approve this translation

Verify Email

Bekræft e-mail Approve this translation

We need to verify your email first before resetting your password

Vi skal først bekræfte din e -mail, før vi nulstiller din adgangskode Approve this translation

We need to verify your email first before creating your account

Vi skal først bekræfte din e -mail, før vi opretter din konto Approve this translation

First things first!

Første ting først! Approve this translation

Create Account

Opret konto Approve this translation

Let\'s create your account!

Lad os oprette din konto! Approve this translation

Please enter a valid password.

Indtast venligst en gyldig adgangskode. Approve this translation

Passwords must match.

Kodeordene skal være ens. Approve this translation

Go to login

Gå til login Approve this translation

Go to settings

Gå til indstillinger Approve this translation

Current Password

Nuværende kodeord Approve this translation

Reset Password

Nulstille kodeord Approve this translation

Show more login options

Vis flere login -muligheder Approve this translation

Show fewer login options

Vis færre loginmuligheder Approve this translation

New here?

Ny her? Approve this translation

Forgot Password?

Glemt kodeord? Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users report inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Lader dine brugere hjælpe dig med at holde stedet ryddeligt. Crowdsourcet-moderering lader brugere rapportere upassende og duplikerede ideer for at holde byrden fra dine skuldre. Approve this translation