Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1521
 3. Reviewed
  475
 4. All
  1996
 5. Health
Displaying 1501 - 1521 of 1521

Provide organization-wide visibility into customer needs by streaming UserVoice feedback and events into Teams channels

Омогућите видљивост за све потребе корисника путем организације струјивањем повратних информација и догађаја на УсерВоице у Тимове канале Approve this translation

Learn more about UserVoice for Microsoft Teams

Сазнајте више о УсерВоице-у за Мицрософт тимове Approve this translation

Delete connector?

Избрисати конектор? Approve this translation

Delete the connector

Избришите конектор Approve this translation

This should be deleted from the Teams app. Only delete here if already deleted from Teams app.

Ово би требало бити обрисано из апликације Тимови. Овде избришите само ако је већ избрисан из апликације Тимови. Approve this translation

Stream UserVoice events into Microsoft Teams.

Пренесите догађаје УсерВоице у Мицрософт тимове. Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) and OIDC users

Овластите све Сингле Сигн-Он (ССО) и ОИДЦ кориснике Approve this translation

Internal Comments

Интерни коментари Approve this translation

When there is activity on a thread you’ve been mentioned on

Када постоји активност на нити о којој сте поменули Approve this translation

With a few data points from Salesforce, we can enrich your product feedback to paint a clearer picture of its relevance. Get started by authorizing your Salesforce instance.

Са неколико података из Салесфорце-а, можемо обогатити ваше повратне информације о производу да бисмо створили јаснију слику његове важности. Започните ауторизацијом ваше инстанце Салесфорце. Approve this translation

Microsoft Teams Integration Setup

Подешавање интеграције Мицрософт тимова Approve this translation

Add channel

Додајте канал Approve this translation

Connect Salesforce with UserVoice to access Account Insights.

Повежите Салесфорце са УсерВоице-ом да бисте приступили Увидима у налог. Approve this translation

UserVoice for FullStory

УсерВоице за ФуллСтори Approve this translation

Setup FullStory

Подесите ФуллСтори Approve this translation

Augment customer feedback with real-time user behavior with our FullStory integration.

Повећајте повратне информације купаца понашањем корисника у стварном времену помоћу наше интеграције ФуллСтори. Approve this translation

Jump from a user’s idea in UserVoice to their most recent, relevant FullStory session.

Пређите са идеје корисника у УсерВоице-у на њихову најновију, релевантну сесију ФуллСтори. Approve this translation

Link users' comments in UserVoice to their most recent, relevant FullStory session.

Повежите коментаре корисника у УсерВоице-у са њиховом најновијом, релевантном сесијом ФуллСтори. Approve this translation

Quickly access a user’s most recent FullStory sessions from the user detail page in UserVoice.

Брзо приступите најновијим сесијама ФуллСтори корисника са странице са детаљима о кориснику у УсерВоице. Approve this translation

In FullStory, create and copy a new API Key and enter it below.

У ФуллСториу креирајте и копирајте нови АПИ кључ и унесите га испод. Approve this translation

Connect UserVoice to FullStory to reveal what your customers were doing before, during, and after they left feedback.

Повежите УсерВоице са ФуллСтори да бисте открили шта су ваши купци радили пре, током и након што су оставили повратне информације. Approve this translation