Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1528
 3. Reviewed
  446
 4. All
  1974
 5. Health
Displaying 1451 - 1500 of 1528

Configure

Конфигуришите Approve this translation

Salesforce Instance

Примера продаје Approve this translation

Grant UserVoice permission to access your accounts and contacts.

Дајте УсерВоице дозволу за приступ рачунима и контактима. Approve this translation

Connect

Повежи се Approve this translation

Errors

Грешке Approve this translation

Info

Инфо Approve this translation

UserVoice for Microsoft Teams

Кориснички глас за Мицрософт тимове Approve this translation

Bring the power of UserVoice to your internal communication hub. Promote shared understanding of user feedback in Microsoft Teams.

Унесите снагу УсерВоице-а у свој центар за интерну комуникацију. Промовисање дељеног разумевања повратних информација корисника у Мицрософт тимовима. Approve this translation

Provide organization-wide visibility into customer needs by streaming UserVoice feedback and events into Teams channels

Омогућите видљивост за све потребе корисника путем организације струјивањем повратних информација и догађаја на УсерВоице у Тимове канале Approve this translation

Learn more about UserVoice for Microsoft Teams

Сазнајте више о УсерВоице-у за Мицрософт тимове Approve this translation

Delete connector?

Избрисати конектор? Approve this translation

Delete the connector

Избришите конектор Approve this translation

This should be deleted from the Teams app. Only delete here if already deleted from Teams app.

Ово би требало бити обрисано из апликације Тимови. Овде избришите само ако је већ избрисан из апликације Тимови. Approve this translation

Stream UserVoice events into Microsoft Teams.

Пренесите догађаје УсерВоице у Мицрософт тимове. Approve this translation

Authorize all Single Sign-On (SSO) and OIDC users

Овластите све Сингле Сигн-Он (ССО) и ОИДЦ кориснике Approve this translation

Internal Comments

Интерни коментари Approve this translation

When there is activity on a thread you’ve been mentioned on

Када постоји активност на нити о којој сте поменули Approve this translation

With a few data points from Salesforce, we can enrich your product feedback to paint a clearer picture of its relevance. Get started by authorizing your Salesforce instance.

Са неколико података из Салесфорце-а, можемо обогатити ваше повратне информације о производу да бисмо створили јаснију слику његове важности. Започните ауторизацијом ваше инстанце Салесфорце. Approve this translation

Microsoft Teams Integration Setup

Подешавање интеграције Мицрософт тимова Approve this translation

Add channel

Додајте канал Approve this translation

Connect Salesforce with UserVoice to access Account Insights.

Повежите Салесфорце са УсерВоице-ом да бисте приступили Увидима у налог. Approve this translation

UserVoice for FullStory

УсерВоице за ФуллСтори Approve this translation

Setup FullStory

Подесите ФуллСтори Approve this translation

Augment customer feedback with real-time user behavior with our FullStory integration.

Повећајте повратне информације купаца понашањем корисника у стварном времену помоћу наше интеграције ФуллСтори. Approve this translation

Jump from a user’s idea in UserVoice to their most recent, relevant FullStory session.

Пређите са идеје корисника у УсерВоице-у на њихову најновију, релевантну сесију ФуллСтори. Approve this translation

Link users' comments in UserVoice to their most recent, relevant FullStory session.

Повежите коментаре корисника у УсерВоице-у са њиховом најновијом, релевантном сесијом ФуллСтори. Approve this translation

Quickly access a user’s most recent FullStory sessions from the user detail page in UserVoice.

Брзо приступите најновијим сесијама ФуллСтори корисника са странице са детаљима о кориснику у УсерВоице. Approve this translation

In FullStory, create and copy a new API Key and enter it below.

У ФуллСториу креирајте и копирајте нови АПИ кључ и унесите га испод. Approve this translation

Connect UserVoice to FullStory to reveal what your customers were doing before, during, and after they left feedback.

Повежите УсерВоице са ФуллСтори да бисте открили шта су ваши купци радили пре, током и након што су оставили повратне информације. Approve this translation

Our Customer Traits Sync Service pulls user and account traits from your CRM into UserVoice, allowing you to create advanced customer segments within UserVoice.

Наша услуга синхронизације корисничких особина повлачи особине корисника и налога из вашег ЦРМ-а у УсерВоице, омогућавајући вам да креирате напредне сегменте купаца унутар УсерВоице-а. Approve this translation

Supported CRMs:

Подржани ЦРМ-ови: Approve this translation

HubSpot

ХубСпот Approve this translation

To set up the Customer Traits Sync, you’ll work directly with our Implementation Engineer. Here are a few things we’ll need from you to get started:

Да бисте поставили синхронизацију корисничких особина, радићете директно са нашим инжењером за имплементацију. Ево неколико ствари које ће нам требати од вас за почетак: Approve this translation

Necessary authorization to access your CRM data.

Потребно овлашћење за приступ ЦРМ подацима. Approve this translation

CRM fields mapped to UserVoice fields for sync (we’ll provide a template to simplify this).

ЦРМ поља пресликана у поља УсерВоице за синхронизацију (пружићемо образац да то поједноставимо). Approve this translation

Sync user and account data from a supported CRM to UserVoice.

Синхронизујте податке корисника и налога са подржаног ЦРМ-а на УсерВоице. Approve this translation

Exports sent to %{email}. They may take a few minutes to arrive.

Извоз упућен на%{email} . Можда ће им требати неколико минута да стигну. Approve this translation

We're glad you're here

Драго нам је што сте овде Approve this translation

Not an admin? Sign in here

Нисте администратор? Пријави се овде Approve this translation

Anyone with an email address from these domains will be given access. You may add wildcard domains using *.domain.tld (please note that *.domain.tld doesn't authorize domain.tld - you'll have to add that as well)

Свако ко има е-адресу са ових домена добиће приступ. Заменљиве домене можете да додате помоћу * .домаин.тлд (имајте на уму да * .домаин.тлд не овлашћује домаин.тлд - мораћете и то да додате) Approve this translation

Change your display name, email, and more!

Промените своје име за приказ, е-пошту и још много тога! Approve this translation

Add comma separated domain names

Додајте имена домена одвојена зарезом Approve this translation

Slack SSO Settings

Слацк ССО подешавања Approve this translation

What groups do you want to allow to sign in with Slack SSO?

Којим групама желите да дозволите да се пријаве са Слацк ССО? Approve this translation

Everyone

Свима Approve this translation

Admins may sign in using any Slack Workspace that is setup in the UserVoice Slack integration settings. Customers will sign in using a workspace they are a member of.

Администратори се могу пријавити користећи било који Слацк Воркспаце који је подешен у подешавањима интеграције УсерВоице Слацк. Купци ће се пријавити користећи радни простор чији су члан. Approve this translation

Just customers

Само купци Approve this translation

Your customers can sign in with any Slack Workspace they’re a member of.

Ваши купци се могу пријавити било којим Слацк Воркспаце-ом чији су члан. Approve this translation

Customers only

Само купци Approve this translation

<span class='font-bold'>Note:</span> You must setup the Slack integration for this to work.

Напомена: Морате подесити Слацк интеграцију да би ово функционисало. Approve this translation