Admin Console

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  1525
 3. Reviewed
  474
 4. All
  1999
 5. Health
Displaying 1351 - 1400 of 1525

Manual Configuration (Advanced)

Ручна конфигурација (напредна) Approve this translation

Public Statuses

Јавни статути Approve this translation

Customize the names and colors of customer-facing statuses.

Прилагодите имена и боје статуса који се суочавају са клијентима. Approve this translation

Internal Statuses

Интерни статути Approve this translation

Customize the names and colors of internal team-facing statuses.

Прилагодите имена и боје интерних тимова са којима се суочавају. Approve this translation

In the last 30 days, an average of %{num} person interacted with your UserVoice site daily

У последњих 30 дана у просеку је %{num} особа је свакодневно интерактивно с вашим УсерВоице сајтом Approve this translation

In the last 30 days, an average of %{num} people interacted with your UserVoice site daily

У последњих 30 дана у просеку је %{num} људи су свакодневно интерактивно с вашим УсерВоице сајтом Approve this translation

Rate Type

Тип курса Approve this translation

Per Admin Rate

По администратору Approve this translation

Next Payment

Следећа уплата Approve this translation

Personal

Лични Approve this translation

System

Систем Approve this translation

Users & Accounts

Корисници и рачуни Approve this translation

Access

Приступ Approve this translation

UserVoice & Custom

УсерВоице и Цустом Approve this translation

Third Party

Треће лице Approve this translation

SSO authentication

ССО аутентификација Approve this translation

Authenticate users via SSO to use the widget with a private forum

Проверите аутентичност корисника преко ССО да бисте користили видгет са приватним форумом Approve this translation

SSO key:

ССО кључ: Approve this translation

SSO documentation

ССО документација Approve this translation

You don't have the necessary permissions to create or edit teams. Please contact your account administrator for the necessary access.

Немате потребне дозволе за креирање или уређивање тимова. Обратите се администратору рачуна да бисте добили неопходан приступ. Approve this translation

Create access token

Креирајте приступни токен Approve this translation

When enabled, users will receive an email notification when someone comments on an idea they’ve voted on. Users can override this setting.

Када је омогућено, корисници ће добити обавештење путем е-поште када неко коментарише идеју о којој су гласали. Корисници могу поништити ову поставку. Approve this translation

My email subscriptions

Моје претплате на е-пошту Approve this translation

Saved Views

Савед Виевс Approve this translation

Your account was successfully charged %{amount} and service has been restored.

Ваш налог је успешно наплаћен %{amount} и услуга је обновљена. Approve this translation

When an idea or comment is flagged for moderator approval

Када је идеја или коментар означен за одобрење модератора Approve this translation

Activity Updates

Ажурирања активности Approve this translation

When a status update is posted

Када се објави статусно ажурирање Approve this translation

When a teammate submits feedback on behalf of a user

Када суиграч предаје повратне информације у име корисника Approve this translation

When a new idea is created

Када се креира нова идеја Approve this translation

When a new comment is posted

Када је нови коментар објављен Approve this translation

When a new note is added to an idea

Када се нова напомена дода идеји Approve this translation

All new Tickets

Све нове карте Approve this translation

Idea and comment attachments

Прилози за идеје и коментаре Approve this translation

Allow end-users to attach files to ideas and comments.

Дозволите крајњим корисницима да приложе датотеке идејама и коментарима. Approve this translation

Revenue

Приход Approve this translation

at the

ат тхе Approve this translation

"No response was received from the URL you entered..."

"Није примљен одговор од УРЛ-а који сте унели ..." Approve this translation

warning

упозорење Approve this translation

This warning is safe to ignore

Ово упозорење је сигурно игнорисати Approve this translation

Step 6: Check Configuration Status (Optional)

Корак 6: Проверите статус конфигурације (опционално) Approve this translation

After you've completed Steps 1-5 above, click the button below to see if UserVoice is properly authorized with the Jira Server

Када завршите кораке 1-5 изнад, кликните на дугме испод да бисте видели да ли је УсерВоице исправно овлашћен са Јира сервером Approve this translation

Check Status

Проверите статус Approve this translation

Step 7: Update Custom Field Renderer

Корак 7: Ажурирање прилагођеног приказивача поља Approve this translation

Step 8: Add Custom Field to Screens

Корак 8: Додајте прилагођено поље екранима Approve this translation

Edit

Уредити Approve this translation

Upon visiting your site, visitors without a valid SSO token or authorized IP address will be redirected to a site sign-in page

Посетиоци вашег сајта, посетиоци који немају важећи ССО токен или ауторизовану ИП адресу биће преусмерени на страницу за пријављивање на сајт Approve this translation

Forum-Specific Notifications

Обавештења о форуму Approve this translation

Choose individual forums

Одаберите појединачне форуме Approve this translation