Admin Console

 1. Untranslated
  1480
 2. Needs Review
  333
 3. Reviewed
  151
 4. All
  1964
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 151

Moderation

1 Moderation Approve this translation

name

Navn Approve this translation

Previous

1 Forrige Approve this translation

Loading

Indlæser Approve this translation

Date

1 Dato Approve this translation

Open

1 Åben Approve this translation

Custom

1 Custom Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Notes

1 Noter Approve this translation

Ideas

1 Idéer Approve this translation

Actions

1 Handlinger Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Hav dit forum sat op på dit eget domæne (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer dit brand og tilfører SEO værdi ved at placere brugergenereret indhold på dit domæne Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brugere kan skifte problemfrit fra dit websted til UserVoice uden behov for registrering. Derved sænkes barriererne mod at give feedback. Dine brugeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mere gnidningsfri brugeroplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver vælger tildeles 10 stemmer (pr. forum) til at bruge på ideer, de støtter. Dette tvinger folk til at fokusere på deres top ideer, som giver højere kvalitet feedback. Med denne indstilling kan du indstille antallet af stemmer hver vælgere får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Nogle ting er bedst drøftes privat. Du kan begrænse et forum via e-mail-adresse, via e-mail-domæne eller via Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder behøver ikke engang at vide, at de har forladt dit websted. Konfigurer din UserVoice design (sidehoveder, sidefødder og CSS) til at matche din eksisterende look-and-feel. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere supportmuligheder herunder 24 / 7 dedikeret account management. Approve this translation

Private Forums

Private Fora Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste konti har et forum for generelle idéer og skabe yderligere fora for at bore i emnet med både dine brugere og interne team. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

1 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

Message

1 Besked Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

1 %{feature_name} er ikke tilgængelige på din nuværende plan. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Tilføjer detaljeret kontrol over, hvordan stemmesvindelsdetektoren virker. Approve this translation

Awaiting response

1 Afventer svar Approve this translation

From

1 Fra Approve this translation

Your api client was successfully registered.

1 Din API-klient blev succesfuldt registreret. Approve this translation

Referrer

Henviser Approve this translation

Your client has been deleted.

Din klient er blevet slettet. Approve this translation

Your billing information has been saved.

1 Dine faktureringsoplysninger er blevet gemt. Approve this translation

Email address

1 E-mail-adresse Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Language

1 Sprog Approve this translation

Crowdsourced moderation

1 Crowdsourced moderation Approve this translation

Tickets

2 Supportsager Approve this translation

Fully Customizable Design

Fuldt Customiserbart Design Approve this translation

Replies

1 Svar Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Fuld kontrol over indhold, adgang og opbevaring af data. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Idéer bliver foreslået og stemt til tops. Approve this translation

We were unable to process your credit card: %{message}

Vi var ikke i stand til at behandle dit kreditkort: %{message} Approve this translation

Your widget client was successfully registered.

1 Din widget klient blev succesfuldt registreret. Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Problemfri integration og fuldstændig kontrol over hvordan dit websted ser ud og føles. Approve this translation

Feedback Tab Widget

1 Feedback Tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorier giver dig mulighed for at organisere ideer inden for dine fora. Brugere kan vælge hvilken kategori deres idé tilhører når de foreslår ideer. Approve this translation

See %{link}

1 Se %{link} Approve this translation

Your oauth client was successfully registered.

Din OAuth-klient blev succesfuldt registreret. Approve this translation

Advanced Security

1 Avanceret sikkerhed Approve this translation

Submit

1 Indsend Approve this translation

Profanity filter

Bandeordsfilter Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integrer UserVoice direkte på din hjemmeside. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

1 %{feature_name} er ikke tilgængelig på din nuværende plan. Approve this translation