Admin Console

 1. Untranslated
  1654
 2. Needs Review
  19
 3. Reviewed
  244
 4. All
  1917
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 244

%{feature_name} is not available on your current plan.

3 %{feature_name} är inte tillgängligt i din befintliga plan. Approve this translation

yes

ja Approve this translation

Merge ideas

2 Sammanfoga idéer Approve this translation

Add a note

2 Lägg till anteckning Approve this translation

No Results

Inga resultat Approve this translation

Attach a File

3 Bifoga en fil Approve this translation

Pre-moderation

1 Förmoderering Approve this translation

You don't have access to this.

1 Du har inte tillgång till detta. Approve this translation

minutes

minuter Approve this translation

Settings saved

5 Inställningarna sparades. Approve this translation

Restrict access by IP

1 Begränsa tillgång via IP Approve this translation

Full custom design

Fullständig specialanpassad design Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kommer snart! Integrera UserVoice inuti era iPhone-appar. Approve this translation

Update billing information

1 Uppdatera faktureringsinformation Approve this translation

No

Nej Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Ge tillgång till privata forum till hela E-postdomänder (t.ex. *.ertbolag.se). Approve this translation

Custom Fields

1 Specialanpassade Fält Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Begränsa tillgång via E-postdomän Approve this translation

Advanced vote fraud settings

1 Avancerade inställningar för röstbedrägeri Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Ersätter automatiskt olämplia ord med '*****'. (För närvarande endast på Engelska.) Approve this translation

Close

1 Stäng Approve this translation

Channel

1 Kanal Approve this translation

Respond to ideas

2 Svara på idéer Approve this translation

Browser

1 Webbläsare Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Ge tillgång till privata forum till specifika IP-adresser (t.ex. ert interna nätverk). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Sammanfoga flera idéer med lätthet. (Röster från båda idéerna summeras.) Approve this translation

Merged

1 Sammanfogade Approve this translation

Customize voting

2 Ändra röstning Approve this translation

Domain aliasing

1 Domänalias Approve this translation

White labeled

Vit ettikett Approve this translation

Private forums

1 Privatforum Approve this translation

SSL encryption

2 SSL kryptering Approve this translation

New idea

1 Ny idé Approve this translation

Delete

1 Radera Approve this translation

Vote

Rösta Approve this translation

Yes

1 Ja Approve this translation

Plan

1 Plan Approve this translation

Administrators

1 Administratörer Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Det här är max antal administratörer på ert UserVoice feedback forum och ärendehanterings-system. Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Feedback för Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

1 Single sign-on Approve this translation

Knowledge Base

Hjälpbiblioteket Approve this translation

Reset

1 Återställ Approve this translation

Articles

1 Artiklar Approve this translation

Topics

1 Ämnen Approve this translation

All articles

1 Alla artiklar Approve this translation

Responses

Svar Approve this translation

You can't delete your only forum

2 Du kan inte tag bort ditt enda forum Approve this translation

Your account has been deactivated and responding to tickets has been disabled.

Ditt konto har blivit avaktiverat och svar på ärenden har inaktiverats. Approve this translation

Voting on this idea is closed

2 Röstningen på denna idé är stängd Approve this translation