Admin Console

 1. Untranslated
  1653
 2. Needs Review
  20
 3. Reviewed
  243
 4. All
  1916
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 1916

Domain aliasing requires a custom CNAME DNS record

Så kallad "Domain aliasing" kräver en CNAME rad i DNS:en Approve this translation

%{n} vote

%{n} röst Approve this translation

e.g., How can we improve Acme?

till exempel: Hur kan vi förbättra Acme AB? Approve this translation

Dashboard

Kontrollpanel Approve this translation

Admin Console

1 Adminkonsol Approve this translation

manage authorized users

hantera auktoriserade användare Approve this translation

name

namn Approve this translation

forum icon

ikon för forum Approve this translation

Previous

2 Föregående Approve this translation

Forum state

Forumtillstånd Approve this translation

Recommended

Rekommenderat Approve this translation

Remove logo

Ta bort logotyp Approve this translation

Date

3 Datum Approve this translation

Users can create ideas, vote and add comments

Användare kan skapa förslag, rösta och ge kommentarer Approve this translation

Require all

Kräv alla Approve this translation

API key

API-nyckel Approve this translation

Messages

Meddelanden Approve this translation

Open

2 Öppna Approve this translation

Custom

Anpassad Approve this translation

State

Tillstånd Approve this translation

Allow any

Tillåt alla Approve this translation

Preview

Förhandsgranska Approve this translation

Failures

Misslyckanden Approve this translation

Credit card number

Kreditkortsnummer Approve this translation

Forum Name

Forumnamn Approve this translation

Used to reference your account

Används för att hänvisa till ditt konto Approve this translation

Security Code

Säkerhetskod Approve this translation

January

Januari Approve this translation

of the following

av följande Approve this translation

Billing address

Fakturaadress Approve this translation

Account

Konto Approve this translation

Notes

1 Anteckningar Approve this translation

Allows you to control what users can do on the forum

Låter dig kontrollera vad användare kan göra i forumet Approve this translation

Users

Användare Approve this translation

Month

Månad Approve this translation

Add

Lägg till Approve this translation

Expiration

Giltighetstid Approve this translation

Name on card

Namn på kortet Approve this translation

Year

År Approve this translation

Hosted subdomain

Hostad subdomän Approve this translation

Votes Allowed

Tillåtet Antal Röster Approve this translation

Require moderator approval

Kräv godkännande av moderator Approve this translation

Custom CSS

Egen CSS Approve this translation

Enabled

Aktiverad Approve this translation

e.g., Acme Forum (Product Name)

till exempel: Acme AB Forum (Produktnamn) Approve this translation

Actions

3 Aktiviteter Approve this translation

Organization name

Organisationsnamn Approve this translation

unlimited

obegränsad Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Få ert forum uppsatt på er egen domän (t.ex: feedback.yourdomain.com). Bevarar upplevelsen av ert märke och ger värdefull sökmotoroptimering genom att användargenererat innehåll läggs på er domän. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Era användare kan sömlöst flyttas från er websida till UserVoice utan att någon registrering krävs. Detta sänker märkbart tröskeln för att orka ge feedback. Era användares profiler och avatarer kan integreras med UserVoice för att få en än mer sömlös användarupplevelse. Approve this translation