1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  79
 3. Reviewed
  733
 4. All
  812
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 812

by %{username}

2 od %{username} Approve this translation

started

ve vývoji Approve this translation

Sign in

2 Přihlásit se Approve this translation

anonymous

2 anonymní Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

3 Tento příspěvek je chráněnou stránkou UserVoice. Abyste si tyto příspěvky mohli prohlížet, je třeba se přihlásit na %{url} Approve this translation

[password protected entry]

2 [pro přístup vyžadováno heslo] Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhuji... Approve this translation

Terms of service

2 Smluvní podmínky Approve this translation

Status

3 Stav Approve this translation

an anonymous user

3 anonymní uživatel Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Token pro %{application} byl zneplatněn Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 předplacený plán neobsahuje doménové aliasy Approve this translation

%{username} (admin) responded

1 %{username} (administrátor) odpověděl Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nepatří k poddoméně Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Toto fórum je již uzavřeno. Další hlasování není možné. Approve this translation

planned

1 v plánu Approve this translation

duplicate

2 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrzení hesla Approve this translation

%{username} said

1 %{username} řekl Approve this translation

other

1 ostatní Approve this translation

Avatar

1 Avatar Approve this translation

Email

E-mail Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

3 Omlouváme se, ale nemůžeme najít žádný účet pro '%{email}'. Approve this translation

%{username} suggested

1 %{username} navrhnul Approve this translation

White Labeled

Označkováno Approve this translation

Categories

1 Kateorie Approve this translation

under review

vyhodnocováno Approve this translation

What happens if I run out?

Co se stane, když je všechny vyčerpám? Approve this translation

declined

2 zamítnuto Approve this translation

%{num} comments

%{num} komentářů Approve this translation

Domain Aliasing

Alias domény Approve this translation

Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů Approve this translation

Select language

Zvolte jazyk Approve this translation

Feedback

Zpětná vazba Approve this translation

Your Name

1 Vaše jméno Approve this translation

Password

1 Heslo Approve this translation

Remember me

Při příští návštěvě mě přihlašte automaticky Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

3 Děkujeme za potvrzení e-mailové adresy. Approve this translation

Enter your idea

Vložte svůj nápad Approve this translation

Share

1 Sdílet Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

se překládá jako '%{resolves_to}' namísto '%{host}'. Zkontrolujte nastavení DNS. Approve this translation

%{username} noted

%{username} poznamenal Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se nedaří přeložit na IP adresu. Změny záznamů systému DNS se mohou projevit až za 72 hodin. %{link} Approve this translation

Sign up

Registrovat se Approve this translation

Welcome to our official feedback forum. Do you have an idea? Do you recognize a good idea when you see one? We want to hear from you!

Vítejte na našem oficiálním fóru pro podněty od zákazníků. Máte nějaký dobrý nápad? Rozpozná kvalitní nápad od průměru? Váš názor nás zajímá! Approve this translation

%{num} comment

%{num} komentář Approve this translation

You have already confirmed this email.

Tato e-mailová adresa již byla potvrzena. Approve this translation

completed

1 dokončeno Approve this translation

Deny

Odmítnout Approve this translation

Visit our notifications forum

2 Navštívit naše fórum s oznámeními Approve this translation