1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  269
 3. Reviewed
  610
 4. All
  879
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 879

anonymous

anonymus Approve this translation

vote

3 szavazat Approve this translation

%{duration} ago

%{duration} óta Approve this translation

What happens if I run out?

1 Mi történik, ha elfogy? Approve this translation

Share

1 Megosztás Approve this translation

Success!

Sikerült! Approve this translation

Done!

Kész! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Igazolnia kell magát a UserVoice rendszerében Approve this translation

You have added %{num} %{text}

%{num} %{text} sikeresen hozzáadva Approve this translation

saving

mentés Approve this translation

Vote for this idea

Szavazzon erre az ötletre Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Adminok, <a onclick="uv.utility.help('setup'); visszatérés hibás;" style="text-decoration: underline;"> állítsátok be a UserVoice fiókot </ a> visszajelzés gyűjtés indításához. Approve this translation

Continue

Folytatás Approve this translation

Load more ideas

Töltsön fel több ötletet Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Ezek utasítások az adminisztrátoroknak, hogy beállítsák maguknak a UserVoice működtetésű Visszajelzés fület. Ha próbálsz visszajelzést hagyni, gyere vissza később! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Jelentkezz be a UserVoice admin pultodba Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Regisztráld a Facebook oldalad vagy alkalmazásod Approve this translation

View comments (%{num})

Nézd meg a hozzászólásokat (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Az új Feedback gomb majdnem kész! Approve this translation

Create idea

Ötlet létrehozása Approve this translation

awaiting moderator approval

moderátori engedélyezésre vár Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Ez a Facebook alkalmazás a UserVoice visszacsatolási rendszert használja visszajelzések gyűjtésére. Ahhoz, hogy ötleteket kreálj, szavazz és megjegyzéseket írj, engedélyezned kell a UserVoice visszajelzés alkalmazást és elfogadnod a %{1: a szolgáltatás feltételeit} Approve this translation

Response by %{name}

%{name} válasza Approve this translation

Update Search

Keresés aktualizálása Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Szavazzon egy hasonló ötletre, vagy írja meg saját ötletét Approve this translation

You have %{num} remaining!

%{num} maradt! Approve this translation

All Feedback

Összes visszajelzés Approve this translation

My Feedback

Saját visszajelzéseim Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Minden ember kap egy korlátozott számú szavazatot, hogy ösztönözze a legjobb ötleteket. Ha elfogy, ne aggódj, számos módon visszakaphatod a szavazataidat! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

<strong>Meg lehet változtatni a szavazatok száma, amit már leadott</strong> elképzeléseit. Kattintson a "My Visszajelzés" fülön, hogy melyik ötlet, amit támogatni eltávolítása szavazat lehetővé teszi, hogy szavazzanak, és hozzon létre más ötleteket. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Akkor is elmondták, minden gondolat, függetlenül attól, hogy hány szavazat van! Approve this translation

on %{date}

%{date} időpontban Approve this translation

Write a comment

1 Írj egy hozzászólást Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

1 Hogyan állítsd be UserVoice Visszajelzés Tab Approve this translation

Add your idea

Adja meg ötletét Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Mi történik, ha elfogynak a szavazataim? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Annak érdekében, hogy ötleteket, szavazásra, és hagyja megjegyzéseket, meg kell, hogy engedélyezze a UserVoice visszacsatolási rendszert. Szeretné ezt most? Approve this translation

Request for Permission

1 Engedély kérése Approve this translation

Sorry, something went wrong.

1 Elnézést, valami elromlott. Approve this translation

A title is required for your idea

A cím szükséges az ötlethez Approve this translation

Error!

Hiba! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Kérjük, ügyeljen arra, hogy adja meg az ötletet, mielőtt megnyomja a "Tovább" gombot. Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Köszönjük a javaslatot! Ellenőrzés után közzétesszük! Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Úgy tűnik, már foglalt, de ne aggódj, amint az egyik ötleteit befejeződött kapsz ezen szavazatok vissza! Approve this translation

Not enough votes!

1 Nincs elég szavazat! Approve this translation

Accepted

1 Elfogadott Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

<strong>Szavazatok Ön leadott ötletek vissza,</strong> amikor egy admin zárja az ötlet Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Gyűjtés visszajelzést a rajongók, szuper könnyű! A telepítéshez kövesse az alábbi gyors lépéseket: Approve this translation

Create one for free!

1 Hozzon létre egyet ingyen! Approve this translation