1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  74
 3. Reviewed
  747
 4. All
  821
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 821

by %{username}

1 av %{username} Approve this translation

started

1 påbörjad Approve this translation

Sign in

3 Logga in Approve this translation

anonymous

2 anonym Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Detta inlägg är för en skyddad UserVoice-sida. För att se skyddade inlägg vänligen prenumerera istället på %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

1 [Skyddat av lösenord] Approve this translation

I suggest you ...

Jag föreslår att ni ... Approve this translation

Terms of service

1 Villkor för användning Approve this translation

an anonymous user

2 en anonym användare Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

Du har dragit tillbaka godkännandet för %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnemangsplanen inkluderar inte domän-aliasing Approve this translation

%{username} (admin) responded

2 %{username} (admin) svarade Approve this translation

does not belong to subdomain

2 tillhör inte sub-domänen Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Detta forum är stängt. Ej längre möjligt att rösta. Approve this translation

planned

Planerad Approve this translation

duplicate

duplicera Approve this translation

Password confirmation

2 Bekräftelse av lösenord Approve this translation

%{username} said

2 %{username} sa Approve this translation

other

2 annan Approve this translation

Avatar

3 Avatar Approve this translation

Email

3 E-post Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

Beklagar, vi kan inte hitta något konto för '%{email}'. Approve this translation

%{username} suggested

2 %{username} föreslog Approve this translation

White Labeled

Vit-markerad Approve this translation

Categories

5 Kategorier Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Kundfeedback för %{account_name} Approve this translation

under review

Analyseras Approve this translation

What happens if I run out?

1 Vad händer om jag får slut på röster? Approve this translation

declined

Avvisad Approve this translation

%{num} comments

1 %{num} kommentarer Approve this translation

Domain Aliasing

Domän-aliasing Approve this translation

Privacy Policy

1 Integritetspolicy Approve this translation

Your Name

Ditt namn Approve this translation

Password

3 Lösenord Approve this translation

Remember me

1 Kom ihåg mig Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

4 Tack för att du har bekräftat din e-postadress! Approve this translation

Enter your idea

Skriv din idé Approve this translation

Share

1 Dela Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

resolverar till '%{resolves_to}' istället för '%{host}'. Var god kontrollera dina DNS inställningar. Approve this translation

%{username} noted

%{username} noterad Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

resolverar inte. Det kan ta upp till 72 timmar innan dina DNS ändringar får effekt. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Registrera dig Approve this translation

%{num} comment

3 %{num} kommentar Approve this translation

You have already confirmed this email.

3 Du har redan bekräftat din e-postadress. Approve this translation

completed

Genomförd Approve this translation

Deny

2 Neka Approve this translation

Visit our notifications forum

1 Besök vårt meddelandeforum Approve this translation

Too much email?

3 För mycket e-post? Approve this translation

How can we improve this email?

1 Hur kan vi förbättra detta e-postmeddelande? Approve this translation

Welcome to UserVoice!

4 Välkommen till UserVoice! Approve this translation